Plan zajęć

H101 A-10

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 16

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Niedziela
12:00 13:55 Metody zwalczania zagrożeń E11BHP-ND dr Grzegorz Dudarski 01-09-2019; //Egzamin II termin
12:00 13:55 Metody zwalczania zagrożeń E11BHP-ND dr Grzegorz Dudarski 23-06-2019; //Egzamin I termin

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.