Rezerwacje

22 A-8

sala wykładowa; liczba miejsc: 36

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji