Plan zajęć

04 A-8

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 18

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
13:15 14:45 Fundamentowanie L21BUD-SP/A dr inż. Ewa Wojnicka 06-04-2020; 20-04-2020; 04-05-2020; 18-05-2020; //wyjście w teren
15:00 16:30 Fundamentowanie L21BUD-SP/B dr inż. Ewa Wojnicka 06-04-2020; 20-04-2020; 04-05-2020; 18-05-2020; //wyjście w teren
Czwartek
09:15 10:45 Fundamentowanie P20BUD-SP/A dr inż. Ewa Wojnicka DN//
09:15 10:45 Fundamentowanie P20BUD-SP/B dr inż. Ewa Wojnicka DP//
11:30 13:00 Fundamentowanie P21BUD-SP/A dr inż. Ewa Wojnicka DN//
11:30 13:00 Fundamentowanie P21BUD-SP/B dr inż. Ewa Wojnicka DP//
13:15 14:45 Fundamentowanie L20BUD-SP/A dr inż. Ewa Wojnicka 09-04-2020; 23-04-2020; 07-05-2020; 21-05-2020; //wyjście w teren
15:00 16:30 Fundamentowanie L20BUD-SP/B dr inż. Ewa Wojnicka 09-04-2020; 23-04-2020; 07-05-2020; 21-05-2020; //
Piątek
09:00 09:45 Fundamentowanie L20BUD-SP/A dr inż. Ewa Wojnicka 16-06-2020; //wyjście w teren
09:00 11:15 Fundamentowanie L20BUD-SP/A dr inż. Ewa Wojnicka 29-05-2020; 05-06-2020; //wyjście w teren
09:46 10:30 Fundamentowanie L20BUD-SP/B dr inż. Ewa Wojnicka 16-06-2020; //
10:31 11:15 Fundamentowanie L21BUD-SP/A dr inż. Ewa Wojnicka 16-06-2020; //wyjście w teren
11:16 12:00 Fundamentowanie L21BUD-SP/B dr inż. Ewa Wojnicka 16-06-2020; //wyjście w teren
11:16 13:30 Fundamentowanie L20BUD-SP/B dr inż. Ewa Wojnicka 29-05-2020; 05-06-2020; //
13:31 15:45 Fundamentowanie L21BUD-SP/A dr inż. Ewa Wojnicka 29-05-2020; 05-06-2020; //wyjście w teren
15:46 18:00 Fundamentowanie L21BUD-SP/B dr inż. Ewa Wojnicka 29-05-2020; 05-06-2020; //wyjście w teren

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.