Plan zajęć

04 A-8

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 18

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć