Plan grup - lista grup kierunku Żywienie człowieka i dietoterapia

D10S Żywienie człowieka i dietoterapia / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
D20S Żywienie człowieka i dietoterapia / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
D40S Żywienie człowieka i dietoterapia / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
D10N Żywienie człowieka i dietoterapia / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
D20N Żywienie człowieka i dietoterapia / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
D30N Żywienie człowieka i dietoterapia / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
D40N Żywienie człowieka i dietoterapia / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera