Plan zajęć

11SW-SP

Sztuki wizualne
stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2022/2023

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Nieregularne
      Wychowanie fizyczne mgr Jacek Sajnóg D
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
  Nr       Wychowanie fizyczne mgr Jacek Sajnóg