Plan zajęć

dr Magdalena Dalecka-Zaborowska

Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

m.dalecka@wez.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Środa
11:00 11:45 Teoria bezpieczeństwa 11BN-SP; 12BN-SP 154 A-0 2022-09-07
12:00 12:45 Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa 11BN-SD 154 A-0 2022-09-07
Piątek
10:00 10:45 Teoria bezpieczeństwa 11BN-NP 154 A-0 2022-09-09
11:00 11:45 Strategie bezpieczeństwa narodowego 11BN-ND; 12BN-ND 154 A-0 2022-09-09
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2022-09-07 Śr 11:00 11:45 Teoria bezpieczeństwa 11BN-SP; 12BN-SP 154 A-0
2022-09-07 Śr 12:00 12:45 Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa 11BN-SD 154 A-0
2022-09-09 Pi 10:00 10:45 Teoria bezpieczeństwa 11BN-NP 154 A-0
2022-09-09 Pi 11:00 11:45 Strategie bezpieczeństwa narodowego 11BN-ND; 12BN-ND 154 A-0