Plan zajęć

dr inż. Daniel Dębowski

Instytut Inżynierii Mechanicznej

d.debowski@iim.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Nieregularne
    Seminarium dyplomowe I 31MiBM-KM-NP mWM
    Seminarium dyplomowe II 25MiBM-KM-ND mWM
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
  Nr     Seminarium dyplomowe I 31MiBM-KM-NP
  Nr     Seminarium dyplomowe II 25MiBM-KM-ND