Plan zajęć

dr inż. Marek Sałamaj

Instytut Inżynierii Mechanicznej

M.Salamaj@iizp.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Nieregularne
    Seminarium dyplomowe - inżynierskie II 31ZiIP-IJ-NP mWM
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
  Nr     Seminarium dyplomowe - inżynierskie II 31ZiIP-IJ-NP