Plan zajęć

dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ

Instytut Filologii Polskiej

S.Kufel@ifp.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
09:45 11:15 Historia literatury polskiej: literatura staropolska i oświecenia 11FP-SP22 10 A-16 D
11:30 13:00 Podstawy ekonomiki kultury 31DiKS-SP20 10 A-16 D
Wtorek
09:00 11:15 Konteksty literatury i kultury do XVIII w. 11FP-SD22 203 A-16 D
11:30 13:00 Dyżur instytutowy   D
13:10 14:40 Konsultacje   D
Środa
08:00 09:30 Wprowadzenie do tekstologii i edytorstwa 11FP-SP22/ETiS1 242 A-16 D
09:45 11:15 Zarys historii pisma, książki i typografii 11FP-SP22/ETiS1 242 A-16 D
11:30 13:00 Zarys historii pisma, książki i typografii 11FP-SD22/ED1 242 A-16 D
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-06-05 Po 09:45 11:15 Historia literatury polskiej: literatura staropolska i oświecenia 11FP-SP22 10 A-16
2023-06-05 Po 11:30 13:00 Podstawy ekonomiki kultury 31DiKS-SP20 10 A-16
2023-06-06 Wt 09:00 11:15 Konteksty literatury i kultury do XVIII w. 11FP-SD22 203 A-16
2023-06-06 Wt 11:30 13:00 Dyżur instytutowy  
2023-06-06 Wt 13:10 14:40 Konsultacje  
2023-06-12 Po 09:45 11:15 Historia literatury polskiej: literatura staropolska i oświecenia 11FP-SP22 10 A-16
2023-06-12 Po 11:30 13:00 Podstawy ekonomiki kultury 31DiKS-SP20 10 A-16
2023-06-13 Wt 09:00 11:15 Konteksty literatury i kultury do XVIII w. 11FP-SD22 203 A-16
2023-06-13 Wt 11:30 13:00 Dyżur instytutowy  
2023-06-13 Wt 13:10 14:40 Konsultacje  
2023-06-14 Śr 08:00 09:30 Wprowadzenie do tekstologii i edytorstwa 11FP-SP22/ETiS1 242 A-16
2023-06-14 Śr 09:45 11:15 Zarys historii pisma, książki i typografii 11FP-SP22/ETiS1 242 A-16
2023-06-14 Śr 11:30 13:00 Zarys historii pisma, książki i typografii 11FP-SD22/ED1 242 A-16
2023-06-19 Po 09:45 11:15 Historia literatury polskiej: literatura staropolska i oświecenia 11FP-SP22 10 A-16
2023-06-19 Po 11:30 13:00 Podstawy ekonomiki kultury 31DiKS-SP20 10 A-16
2023-06-20 Wt 09:00 11:15 Konteksty literatury i kultury do XVIII w. 11FP-SD22 203 A-16
2023-06-20 Wt 11:30 13:00 Dyżur instytutowy  
2023-06-20 Wt 13:10 14:40 Konsultacje  
2023-06-21 Śr 08:00 09:30 Wprowadzenie do tekstologii i edytorstwa 11FP-SP22/ETiS1 242 A-16
2023-06-21 Śr 09:45 11:15 Zarys historii pisma, książki i typografii 11FP-SP22/ETiS1 242 A-16
2023-06-21 Śr 11:30 13:00 Zarys historii pisma, książki i typografii 11FP-SD22/ED1 242 A-16