Plan zajęć

dr inż. Iwona Pająk

Instytut Inżynierii Mechanicznej

I.Pajak@iizp.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
10:00 11:30 Sterowanie jakością 31ZiIP-IJ-SP B104 A-11 2024-09-02
Sobota
10:00 11:30 Planowanie doświadczeń 11ZiIP-IJ-ND B104 A-11 2024-09-07
Niedziela
09:15 10:15 Sterowanie jakością 31ZiIP-IJ-NP B312 A-11 2024-09-01
10:30 11:30 Sterowanie jakością 11ZiIP-IJ-ND B312 A-11 2024-09-01
Nieregularne
    Seminarium dyplomowe II 25MiBM-KM-ND mWM
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2024-09-01 Ni 09:15 10:15 Sterowanie jakością 31ZiIP-IJ-NP B312 A-11
2024-09-01 Ni 10:30 11:30 Sterowanie jakością 11ZiIP-IJ-ND B312 A-11
2024-09-02 Po 10:00 11:30 Sterowanie jakością 31ZiIP-IJ-SP B104 A-11
2024-09-07 So 10:00 11:30 Planowanie doświadczeń 11ZiIP-IJ-ND B104 A-11
  Nr     Seminarium dyplomowe II 25MiBM-KM-ND