Plan zajęć

dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ

Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
Instytut Matematyki

E.Drgas-Burchardt@wmie.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Środa
11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   2022-01-26
11:00 12:30 Posiedzenia senatu UZ   2022-01-26
12:35 14:00 Dyżur pracowniczy   2022-01-26
Czwartek
09:00 11:00 Seminarium Zakładu Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej   112 A-29 2022-01-27
09:00 11:00 Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki 11MAT-SD 207 A-29 2022-02-17
Egzamin poprawkowy
11:00 12:30 Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki 11MAT-SD 207 A-29 2022-01-27
12:45 14:15 Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki 11MAT-SD 207 A-29 2022-01-27
18:00 19:30 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 202 A-29 2022-01-27
S1
Piątek
09:00 11:00 Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki 11MAT-SD 207 A-29 2022-02-04
16:15 19:30 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 217 A-29 2022-01-28
S1
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2022-01-26 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny  
2022-01-26 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia senatu UZ  
2022-01-26 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2022-01-27 Cz 09:00 11:00 Seminarium Zakładu Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej   112 A-29
2022-01-27 Cz 11:00 12:30 Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki 11MAT-SD 207 A-29
2022-01-27 Cz 12:45 14:15 Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki 11MAT-SD 207 A-29
2022-01-27 Cz 18:00 19:30 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 202 A-29
S1
2022-01-28 Pi 16:15 19:30 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 217 A-29
S1
2022-02-04 Pi 09:00 11:00 Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki 11MAT-SD 207 A-29
2022-02-17 Cz 09:00 11:00 Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki 11MAT-SD 207 A-29
Egzamin poprawkowy