Plan zajęć

dr Ewa Skorupka

Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia

e.skorupka@wnb.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.

- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Wtorek
08:00 09:30 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Siatka/B 05 A-13; 06 A-13 D
09:45 11:15 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Pływ./C 05 A-13; 06 A-13 D
11:30 13:00 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Siatka/A 05 A-13; 06 A-13 D
13:15 17:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMN 20/21/sem5 103 A-13 2021-11-23
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
13:15 17:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMS 20/21/sem1 103 A-13 2022-01-04
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
13:15 17:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMS 20/21/sem2 103 A-13 2021-11-09; 2021-11-16
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
14:00 17:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMN 20/21/sem5 103 A-13 2021-11-30; 2021-12-07; 2021-12-14; 2022-01-11
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
14:00 17:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMN 20/21/sem4 103 A-13 2022-01-18; 2022-01-25
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
17:01 17:45 Wych. fizyczne   17 A-13 D
Środa
11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8 D
13:00 14:00 Konsultacje   D
15:00 15:45 Wych. fizyczne   17 A-13 D
Czwartek
08:00 11:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMN 20/21/sem4 103 A-13 2021-10-28
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
11:30 13:00 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Pływ.; 31WF-SP 19/20 Siatka DN
11:30 14:30 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMN 20/21/sem4 103 A-13 2021-11-12
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
13:15 17:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMS 20/21/sem1 103 A-13 2021-12-16; 2022-01-13
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
13:15 17:15 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMS 20/21/sem1 103 A-13 2022-01-20
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
13:30 18:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMS 20/21/sem1 103 A-13 2022-01-27
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
14:00 17:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMN 20/21/sem5 103 A-13 2021-11-25
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
14:00 17:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMS 20/21/sem1 103 A-13 2021-12-21
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
14:00 17:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMS 20/21/sem2 103 A-13 2021-12-02; 2021-12-09
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
14:00 17:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMS 20/21/sem3 103 A-13 2021-11-04; 2021-11-18
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
18:00 21:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMN 20/21/sem4 103 A-13 2021-11-04
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
18:00 21:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMS 20/21/sem2 103 A-13 2021-11-25; 2021-12-16; 2022-01-13
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
18:00 21:15 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMS 20/21/sem3 103 A-13 2021-10-28; 2021-12-02; 2021-12-09
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
18:00 21:30 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMS 20/21/sem3 103 A-13 2022-01-20
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
18:05 21:05 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMS 20/21/sem3 103 A-13 2022-01-27
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
Piątek
13:00 16:45 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMN 20/21/sem4 103 A-13 2021-11-19; 2022-01-21
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
Sobota
09:30 11:15 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 31WF-NP 19/20 IP WNB-Niest
sala 05 A-13
11:30 13:45 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-NP 19/20 IP 05 A-13 2021-10-30; 2021-11-27
14:00 15:45 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-NP 19/20 IP 05 A-13; 06 A-13 WNB-Niest
Nieregularne
    Obóz sportowy zimowy: narciarstwo 21WF-SP 20/21/A D
    Obóz sportowy zimowy: narciarstwo 31WF-NP 19/20 IP WNB-Niest
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2021-10-28 Cz 08:00 11:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMN 20/21/sem4 103 A-13
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
2021-10-28 Cz 18:00 21:15 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMS 20/21/sem3 103 A-13
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
2021-10-30 So 09:30 11:15 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 31WF-NP 19/20 IP
sala 05 A-13
2021-10-30 So 11:30 13:45 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-NP 19/20 IP 05 A-13
2021-10-30 So 14:00 15:45 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-NP 19/20 IP 05 A-13; 06 A-13
2021-11-02 Wt 08:00 09:30 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Siatka/B 05 A-13; 06 A-13
2021-11-02 Wt 09:45 11:15 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Pływ./C 05 A-13; 06 A-13
2021-11-02 Wt 11:30 13:00 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Siatka/A 05 A-13; 06 A-13
2021-11-02 Wt 17:01 17:45 Wych. fizyczne   17 A-13
2021-11-03 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2021-11-03 Śr 13:00 14:00 Konsultacje  
2021-11-03 Śr 15:00 15:45 Wych. fizyczne   17 A-13
2021-11-04 Cz 11:30 13:00 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Pływ.; 31WF-SP 19/20 Siatka
2021-11-04 Cz 14:00 17:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMS 20/21/sem3 103 A-13
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
2021-11-04 Cz 18:00 21:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMN 20/21/sem4 103 A-13
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
2021-11-09 Wt 08:00 09:30 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Siatka/B 05 A-13; 06 A-13
2021-11-09 Wt 09:45 11:15 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Pływ./C 05 A-13; 06 A-13
2021-11-09 Wt 11:30 13:00 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Siatka/A 05 A-13; 06 A-13
2021-11-09 Wt 13:15 17:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMS 20/21/sem2 103 A-13
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
2021-11-09 Wt 17:01 17:45 Wych. fizyczne   17 A-13
2021-11-10 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2021-11-10 Śr 13:00 14:00 Konsultacje  
2021-11-10 Śr 15:00 15:45 Wych. fizyczne   17 A-13
2021-11-12 Pi 11:30 14:30 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMN 20/21/sem4 103 A-13
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
2021-11-13 So 09:30 11:15 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 31WF-NP 19/20 IP
sala 05 A-13
2021-11-13 So 14:00 15:45 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-NP 19/20 IP 05 A-13; 06 A-13
2021-11-16 Wt 08:00 09:30 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Siatka/B 05 A-13; 06 A-13
2021-11-16 Wt 09:45 11:15 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Pływ./C 05 A-13; 06 A-13
2021-11-16 Wt 11:30 13:00 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Siatka/A 05 A-13; 06 A-13
2021-11-16 Wt 13:15 17:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMS 20/21/sem2 103 A-13
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
2021-11-16 Wt 17:01 17:45 Wych. fizyczne   17 A-13
2021-11-17 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2021-11-17 Śr 13:00 14:00 Konsultacje  
2021-11-17 Śr 15:00 15:45 Wych. fizyczne   17 A-13
2021-11-18 Cz 11:30 13:00 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Pływ.; 31WF-SP 19/20 Siatka
2021-11-18 Cz 14:00 17:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMS 20/21/sem3 103 A-13
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
2021-11-19 Pi 13:00 16:45 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMN 20/21/sem4 103 A-13
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
2021-11-23 Wt 08:00 09:30 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Siatka/B 05 A-13; 06 A-13
2021-11-23 Wt 09:45 11:15 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Pływ./C 05 A-13; 06 A-13
2021-11-23 Wt 11:30 13:00 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Siatka/A 05 A-13; 06 A-13
2021-11-23 Wt 13:15 17:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMN 20/21/sem5 103 A-13
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
2021-11-23 Wt 17:01 17:45 Wych. fizyczne   17 A-13
2021-11-24 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2021-11-24 Śr 13:00 14:00 Konsultacje  
2021-11-24 Śr 15:00 15:45 Wych. fizyczne   17 A-13
2021-11-25 Cz 14:00 17:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMN 20/21/sem5 103 A-13
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
2021-11-25 Cz 18:00 21:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMS 20/21/sem2 103 A-13
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
2021-11-27 So 09:30 11:15 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 31WF-NP 19/20 IP
sala 05 A-13
2021-11-27 So 11:30 13:45 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-NP 19/20 IP 05 A-13
2021-11-27 So 14:00 15:45 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-NP 19/20 IP 05 A-13; 06 A-13
2021-11-30 Wt 08:00 09:30 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Siatka/B 05 A-13; 06 A-13
2021-11-30 Wt 09:45 11:15 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Pływ./C 05 A-13; 06 A-13
2021-11-30 Wt 11:30 13:00 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Siatka/A 05 A-13; 06 A-13
2021-11-30 Wt 14:00 17:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMN 20/21/sem5 103 A-13
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
2021-11-30 Wt 17:01 17:45 Wych. fizyczne   17 A-13
2021-12-01 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2021-12-01 Śr 13:00 14:00 Konsultacje  
2021-12-01 Śr 15:00 15:45 Wych. fizyczne   17 A-13
2021-12-02 Cz 11:30 13:00 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Pływ.; 31WF-SP 19/20 Siatka
2021-12-02 Cz 14:00 17:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMS 20/21/sem2 103 A-13
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
2021-12-02 Cz 18:00 21:15 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMS 20/21/sem3 103 A-13
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
2021-12-07 Wt 08:00 09:30 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Siatka/B 05 A-13; 06 A-13
2021-12-07 Wt 09:45 11:15 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Pływ./C 05 A-13; 06 A-13
2021-12-07 Wt 11:30 13:00 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Siatka/A 05 A-13; 06 A-13
2021-12-07 Wt 14:00 17:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMN 20/21/sem5 103 A-13
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
2021-12-07 Wt 17:01 17:45 Wych. fizyczne   17 A-13
2021-12-08 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2021-12-08 Śr 13:00 14:00 Konsultacje  
2021-12-08 Śr 15:00 15:45 Wych. fizyczne   17 A-13
2021-12-09 Cz 14:00 17:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMS 20/21/sem2 103 A-13
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
2021-12-09 Cz 18:00 21:15 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMS 20/21/sem3 103 A-13
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
2021-12-11 So 09:30 11:15 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 31WF-NP 19/20 IP
sala 05 A-13
2021-12-11 So 14:00 15:45 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-NP 19/20 IP 05 A-13; 06 A-13
2021-12-14 Wt 08:00 09:30 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Siatka/B 05 A-13; 06 A-13
2021-12-14 Wt 09:45 11:15 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Pływ./C 05 A-13; 06 A-13
2021-12-14 Wt 11:30 13:00 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Siatka/A 05 A-13; 06 A-13
2021-12-14 Wt 14:00 17:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMN 20/21/sem5 103 A-13
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
2021-12-14 Wt 17:01 17:45 Wych. fizyczne   17 A-13
2021-12-15 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2021-12-15 Śr 13:00 14:00 Konsultacje  
2021-12-15 Śr 15:00 15:45 Wych. fizyczne   17 A-13
2021-12-16 Cz 11:30 13:00 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Pływ.; 31WF-SP 19/20 Siatka
2021-12-16 Cz 13:15 17:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMS 20/21/sem1 103 A-13
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
2021-12-16 Cz 18:00 21:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMS 20/21/sem2 103 A-13
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
2021-12-18 So 09:30 11:15 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 31WF-NP 19/20 IP
sala 05 A-13
2021-12-18 So 14:00 15:45 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-NP 19/20 IP 05 A-13; 06 A-13
2021-12-21 Wt 14:00 17:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMS 20/21/sem1 103 A-13
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
2022-01-04 Wt 08:00 09:30 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Siatka/B 05 A-13; 06 A-13
2022-01-04 Wt 09:45 11:15 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Pływ./C 05 A-13; 06 A-13
2022-01-04 Wt 11:30 13:00 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Siatka/A 05 A-13; 06 A-13
2022-01-04 Wt 13:15 17:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMS 20/21/sem1 103 A-13
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
2022-01-04 Wt 17:01 17:45 Wych. fizyczne   17 A-13
2022-01-05 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2022-01-05 Śr 13:00 14:00 Konsultacje  
2022-01-05 Śr 15:00 15:45 Wych. fizyczne   17 A-13
2022-01-08 So 09:30 11:15 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 31WF-NP 19/20 IP
sala 05 A-13
2022-01-08 So 14:00 15:45 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-NP 19/20 IP 05 A-13; 06 A-13
2022-01-11 Wt 08:00 09:30 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Siatka/B 05 A-13; 06 A-13
2022-01-11 Wt 09:45 11:15 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Pływ./C 05 A-13; 06 A-13
2022-01-11 Wt 11:30 13:00 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Siatka/A 05 A-13; 06 A-13
2022-01-11 Wt 14:00 17:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMN 20/21/sem5 103 A-13
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
2022-01-11 Wt 17:01 17:45 Wych. fizyczne   17 A-13
2022-01-12 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2022-01-12 Śr 13:00 14:00 Konsultacje  
2022-01-12 Śr 15:00 15:45 Wych. fizyczne   17 A-13
2022-01-13 Cz 13:15 17:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMS 20/21/sem1 103 A-13
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
2022-01-13 Cz 18:00 21:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMS 20/21/sem2 103 A-13
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
2022-01-18 Wt 08:00 09:30 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Siatka/B 05 A-13; 06 A-13
2022-01-18 Wt 09:45 11:15 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Pływ./C 05 A-13; 06 A-13
2022-01-18 Wt 11:30 13:00 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Siatka/A 05 A-13; 06 A-13
2022-01-18 Wt 14:00 17:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMN 20/21/sem4 103 A-13
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
2022-01-18 Wt 17:01 17:45 Wych. fizyczne   17 A-13
2022-01-19 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2022-01-19 Śr 13:00 14:00 Konsultacje  
2022-01-19 Śr 15:00 15:45 Wych. fizyczne   17 A-13
2022-01-20 Cz 11:30 13:00 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Pływ.; 31WF-SP 19/20 Siatka
2022-01-20 Cz 13:15 17:15 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMS 20/21/sem1 103 A-13
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
2022-01-20 Cz 18:00 21:30 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMS 20/21/sem3 103 A-13
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
2022-01-21 Pi 13:00 16:45 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMN 20/21/sem4 103 A-13
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
2022-01-22 So 09:30 11:15 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 31WF-NP 19/20 IP
sala 05 A-13
2022-01-22 So 14:00 15:45 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-NP 19/20 IP 05 A-13; 06 A-13
2022-01-25 Wt 08:00 09:30 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Siatka/B 05 A-13; 06 A-13
2022-01-25 Wt 09:45 11:15 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Pływ./C 05 A-13; 06 A-13
2022-01-25 Wt 11:30 13:00 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Siatka/A 05 A-13; 06 A-13
2022-01-25 Wt 14:00 17:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMN 20/21/sem4 103 A-13
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
2022-01-25 Wt 17:01 17:45 Wych. fizyczne   17 A-13
2022-01-26 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2022-01-26 Śr 13:00 14:00 Konsultacje  
2022-01-26 Śr 15:00 15:45 Wych. fizyczne   17 A-13
2022-01-27 Cz 11:30 13:00 Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu 31WF-SP 19/20 Pływ.; 31WF-SP 19/20 Siatka
2022-01-27 Cz 13:30 18:00 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMS 20/21/sem1 103 A-13
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
2022-01-27 Cz 18:05 21:05 Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem 2LEK-JMS 20/21/sem3 103 A-13
Zajęcia będą się odbywały w budynku A-13 ul. Szafrana 6, sala 17 i sala 05 Zajęcia łączą zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Na każdy blok obowiązuje strój zmienny (sportowe obuwie, wygodna odzież).
  Nr     Obóz sportowy zimowy: narciarstwo 21WF-SP 20/21/A
  Nr     Obóz sportowy zimowy: narciarstwo 31WF-NP 19/20 IP