Plan zajęć

dr inż. Tadeusz Tabaczniuk

Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

t.tabaczniuk@wez.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć