Plan zajęć

dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ

Katedra Innowacji i Przedsiębiorczości
Instytut Ekonomii i Finansów

a.swiadek@wez.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć