Plan zajęć

dr Marek Tomaszewski

Katedra Innowacji i Przedsiębiorczości
Instytut Ekonomii i Finansów

m.tomaszewski@wez.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć