Plan zajęć

dr hab. inż. Andrzej Kasperski, prof. UZ

Katedra Biotechnologii
Instytut Nauk Biologicznych

a.kasperski@wnb.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.

- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Wtorek
11:25 13:00 Programowanie obiektowe w biotechnologii 11BT-MA-SD 21/22 216 A-8 DP
13:05 14:40 Zastosowania bioinformatyki 11BT-MA-SD 21/22 216 A-8 DP
13:15 14:50 Podstawy enzymologii 31B-SP 19/20 216 A-8 2021-11-02; 2021-11-16; 2021-11-30; 2021-12-14; 2022-01-04
14:45 17:58 Programowanie obiektowe w biotechnologii 11BT-MA-SD 21/22 216 A-8 DP
15:15 16:50 Projektowanie, analiza i symulacje bioprocesów 21BT-MA-SD 20/21 221/221a A-8 2021-11-02; 2021-11-16; 2021-12-14; 2022-01-04; 2022-01-18
16:00 17:30 APPLICATIONS OF BIOINFORMATICS ERASMUS B; ERASMUS BT 216 A-8 DP
17:00 19:50 Projektowanie, analiza i symulacje bioprocesów 21BT-MA-SD 20/21 216 A-8 DN
17:31 20:30 Object oriented programming in biotechnology ERASMUS B; ERASMUS BT 216 A-8 DP
18:00 20:28 Zastosowania bioinformatyki 11BT-MA-SD 21/22 216 A-8 DP
Środa
11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8 D
11:00 13:00 Seminarium Naukowe Katedry Biotechnologii   117 A-8 2021-11-10; 2021-12-01; 2021-12-15
Czwartek
15:00 16:30 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D10A lab 7LK AS-55 D
zajęcia w Kalsku
16:45 18:15 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D10B ćw 7LK AS-55 D
zajęcia w Kalsku
18:30 20:00 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D 10C lab 7LK AS-55 D
zajęcia w Kalsku
Piątek
10:55 12:30 Podstawy enzymologii 31B-SP 19/20 221/221a A-8 DP
12:30 13:15 Konsultacje   216 A-8 D
13:15 14:45 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S D
zajęcia on -line
13:15 15:00 Rezerwacja   216 A-8 D
14:46 15:30 Konsultacje   216 A-8 D
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2021-10-27 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2021-10-28 Cz 15:00 16:30 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D10A lab 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2021-10-28 Cz 16:45 18:15 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D10B ćw 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2021-10-28 Cz 18:30 20:00 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D 10C lab 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2021-10-29 Pi 10:55 12:30 Podstawy enzymologii 31B-SP 19/20 221/221a A-8
2021-10-29 Pi 12:30 13:15 Konsultacje   216 A-8
2021-10-29 Pi 13:15 14:45 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S
zajęcia on -line
2021-10-29 Pi 13:15 15:00 Rezerwacja   216 A-8
2021-10-29 Pi 14:46 15:30 Konsultacje   216 A-8
2021-11-02 Wt 13:15 14:50 Podstawy enzymologii 31B-SP 19/20 216 A-8
2021-11-02 Wt 15:15 16:50 Projektowanie, analiza i symulacje bioprocesów 21BT-MA-SD 20/21 221/221a A-8
2021-11-02 Wt 17:00 19:50 Projektowanie, analiza i symulacje bioprocesów 21BT-MA-SD 20/21 216 A-8
2021-11-03 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2021-11-04 Cz 15:00 16:30 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D10A lab 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2021-11-04 Cz 16:45 18:15 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D10B ćw 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2021-11-04 Cz 18:30 20:00 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D 10C lab 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2021-11-05 Pi 12:30 13:15 Konsultacje   216 A-8
2021-11-05 Pi 13:15 14:45 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S
zajęcia on -line
2021-11-05 Pi 13:15 15:00 Rezerwacja   216 A-8
2021-11-05 Pi 14:46 15:30 Konsultacje   216 A-8
2021-11-09 Wt 11:25 13:00 Programowanie obiektowe w biotechnologii 11BT-MA-SD 21/22 216 A-8
2021-11-09 Wt 13:05 14:40 Zastosowania bioinformatyki 11BT-MA-SD 21/22 216 A-8
2021-11-09 Wt 14:45 17:58 Programowanie obiektowe w biotechnologii 11BT-MA-SD 21/22 216 A-8
2021-11-09 Wt 16:00 17:30 APPLICATIONS OF BIOINFORMATICS ERASMUS B; ERASMUS BT 216 A-8
2021-11-09 Wt 17:31 20:30 Object oriented programming in biotechnology ERASMUS B; ERASMUS BT 216 A-8
2021-11-09 Wt 18:00 20:28 Zastosowania bioinformatyki 11BT-MA-SD 21/22 216 A-8
2021-11-10 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2021-11-10 Śr 11:00 13:00 Seminarium Naukowe Katedry Biotechnologii   117 A-8
2021-11-12 Pi 15:00 16:30 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D10A lab 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2021-11-12 Pi 16:45 18:15 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D10B ćw 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2021-11-12 Pi 18:30 20:00 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D 10C lab 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2021-11-16 Wt 13:15 14:50 Podstawy enzymologii 31B-SP 19/20 216 A-8
2021-11-16 Wt 15:15 16:50 Projektowanie, analiza i symulacje bioprocesów 21BT-MA-SD 20/21 221/221a A-8
2021-11-16 Wt 17:00 19:50 Projektowanie, analiza i symulacje bioprocesów 21BT-MA-SD 20/21 216 A-8
2021-11-17 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2021-11-18 Cz 15:00 16:30 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D10A lab 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2021-11-18 Cz 16:45 18:15 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D10B ćw 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2021-11-18 Cz 18:30 20:00 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D 10C lab 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2021-11-19 Pi 12:30 13:15 Konsultacje   216 A-8
2021-11-19 Pi 13:15 14:45 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S
zajęcia on -line
2021-11-19 Pi 13:15 15:00 Rezerwacja   216 A-8
2021-11-19 Pi 14:46 15:30 Konsultacje   216 A-8
2021-11-23 Wt 11:25 13:00 Programowanie obiektowe w biotechnologii 11BT-MA-SD 21/22 216 A-8
2021-11-23 Wt 13:05 14:40 Zastosowania bioinformatyki 11BT-MA-SD 21/22 216 A-8
2021-11-23 Wt 14:45 17:58 Programowanie obiektowe w biotechnologii 11BT-MA-SD 21/22 216 A-8
2021-11-23 Wt 16:00 17:30 APPLICATIONS OF BIOINFORMATICS ERASMUS B; ERASMUS BT 216 A-8
2021-11-23 Wt 17:31 20:30 Object oriented programming in biotechnology ERASMUS B; ERASMUS BT 216 A-8
2021-11-23 Wt 18:00 20:28 Zastosowania bioinformatyki 11BT-MA-SD 21/22 216 A-8
2021-11-24 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2021-11-25 Cz 15:00 16:30 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D10A lab 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2021-11-25 Cz 16:45 18:15 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D10B ćw 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2021-11-25 Cz 18:30 20:00 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D 10C lab 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2021-11-26 Pi 10:55 12:30 Podstawy enzymologii 31B-SP 19/20 221/221a A-8
2021-11-26 Pi 12:30 13:15 Konsultacje   216 A-8
2021-11-26 Pi 13:15 14:45 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S
zajęcia on -line
2021-11-26 Pi 13:15 15:00 Rezerwacja   216 A-8
2021-11-26 Pi 14:46 15:30 Konsultacje   216 A-8
2021-11-30 Wt 13:15 14:50 Podstawy enzymologii 31B-SP 19/20 216 A-8
2021-11-30 Wt 17:00 19:50 Projektowanie, analiza i symulacje bioprocesów 21BT-MA-SD 20/21 216 A-8
2021-12-01 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2021-12-01 Śr 11:00 13:00 Seminarium Naukowe Katedry Biotechnologii   117 A-8
2021-12-02 Cz 15:00 16:30 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D10A lab 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2021-12-02 Cz 16:45 18:15 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D10B ćw 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2021-12-02 Cz 18:30 20:00 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D 10C lab 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2021-12-03 Pi 12:30 13:15 Konsultacje   216 A-8
2021-12-03 Pi 13:15 14:45 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S
zajęcia on -line
2021-12-03 Pi 13:15 15:00 Rezerwacja   216 A-8
2021-12-03 Pi 14:46 15:30 Konsultacje   216 A-8
2021-12-07 Wt 11:25 13:00 Programowanie obiektowe w biotechnologii 11BT-MA-SD 21/22 216 A-8
2021-12-07 Wt 13:05 14:40 Zastosowania bioinformatyki 11BT-MA-SD 21/22 216 A-8
2021-12-07 Wt 14:45 17:58 Programowanie obiektowe w biotechnologii 11BT-MA-SD 21/22 216 A-8
2021-12-07 Wt 16:00 17:30 APPLICATIONS OF BIOINFORMATICS ERASMUS B; ERASMUS BT 216 A-8
2021-12-07 Wt 17:31 20:30 Object oriented programming in biotechnology ERASMUS B; ERASMUS BT 216 A-8
2021-12-07 Wt 18:00 20:28 Zastosowania bioinformatyki 11BT-MA-SD 21/22 216 A-8
2021-12-08 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2021-12-09 Cz 15:00 16:30 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D10A lab 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2021-12-09 Cz 16:45 18:15 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D10B ćw 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2021-12-09 Cz 18:30 20:00 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D 10C lab 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2021-12-10 Pi 10:55 12:30 Podstawy enzymologii 31B-SP 19/20 221/221a A-8
2021-12-10 Pi 12:30 13:15 Konsultacje   216 A-8
2021-12-10 Pi 13:15 14:45 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S
zajęcia on -line
2021-12-10 Pi 13:15 15:00 Rezerwacja   216 A-8
2021-12-10 Pi 14:46 15:30 Konsultacje   216 A-8
2021-12-14 Wt 13:15 14:50 Podstawy enzymologii 31B-SP 19/20 216 A-8
2021-12-14 Wt 15:15 16:50 Projektowanie, analiza i symulacje bioprocesów 21BT-MA-SD 20/21 221/221a A-8
2021-12-14 Wt 17:00 19:50 Projektowanie, analiza i symulacje bioprocesów 21BT-MA-SD 20/21 216 A-8
2021-12-15 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2021-12-15 Śr 11:00 13:00 Seminarium Naukowe Katedry Biotechnologii   117 A-8
2021-12-16 Cz 15:00 16:30 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D10A lab 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2021-12-16 Cz 16:45 18:15 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D10B ćw 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2021-12-16 Cz 18:30 20:00 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D 10C lab 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2021-12-17 Pi 12:30 13:15 Konsultacje   216 A-8
2021-12-17 Pi 13:15 14:45 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S
zajęcia on -line
2021-12-17 Pi 13:15 15:00 Rezerwacja   216 A-8
2021-12-17 Pi 14:46 15:30 Konsultacje   216 A-8
2021-12-21 Wt 15:00 16:30 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D10A lab 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2021-12-21 Wt 16:45 18:15 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D10B ćw 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2021-12-21 Wt 18:30 20:00 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D 10C lab 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2021-12-22 Śr 10:55 12:30 Podstawy enzymologii 31B-SP 19/20 221/221a A-8
2021-12-22 Śr 12:30 13:15 Konsultacje   216 A-8
2021-12-22 Śr 13:15 14:45 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S
zajęcia on -line
2021-12-22 Śr 13:15 15:00 Rezerwacja   216 A-8
2021-12-22 Śr 14:46 15:30 Konsultacje   216 A-8
2022-01-04 Wt 13:15 14:50 Podstawy enzymologii 31B-SP 19/20 216 A-8
2022-01-04 Wt 15:15 16:50 Projektowanie, analiza i symulacje bioprocesów 21BT-MA-SD 20/21 221/221a A-8
2022-01-04 Wt 17:00 19:50 Projektowanie, analiza i symulacje bioprocesów 21BT-MA-SD 20/21 216 A-8
2022-01-05 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2022-01-11 Wt 11:25 13:00 Programowanie obiektowe w biotechnologii 11BT-MA-SD 21/22 216 A-8
2022-01-11 Wt 13:05 14:40 Zastosowania bioinformatyki 11BT-MA-SD 21/22 216 A-8
2022-01-11 Wt 14:45 17:58 Programowanie obiektowe w biotechnologii 11BT-MA-SD 21/22 216 A-8
2022-01-11 Wt 16:00 17:30 APPLICATIONS OF BIOINFORMATICS ERASMUS B; ERASMUS BT 216 A-8
2022-01-11 Wt 17:31 20:30 Object oriented programming in biotechnology ERASMUS B; ERASMUS BT 216 A-8
2022-01-11 Wt 18:00 20:28 Zastosowania bioinformatyki 11BT-MA-SD 21/22 216 A-8
2022-01-12 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2022-01-13 Cz 15:00 16:30 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D10A lab 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2022-01-13 Cz 16:45 18:15 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D10B ćw 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2022-01-13 Cz 18:30 20:00 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D 10C lab 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2022-01-14 Pi 10:55 12:30 Podstawy enzymologii 31B-SP 19/20 221/221a A-8
2022-01-14 Pi 12:30 13:15 Konsultacje   216 A-8
2022-01-14 Pi 13:15 14:45 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S
zajęcia on -line
2022-01-14 Pi 13:15 15:00 Rezerwacja   216 A-8
2022-01-14 Pi 14:46 15:30 Konsultacje   216 A-8
2022-01-18 Wt 15:15 16:50 Projektowanie, analiza i symulacje bioprocesów 21BT-MA-SD 20/21 221/221a A-8
2022-01-18 Wt 17:00 19:50 Projektowanie, analiza i symulacje bioprocesów 21BT-MA-SD 20/21 216 A-8
2022-01-19 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2022-01-20 Cz 15:00 16:30 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D10A lab 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2022-01-20 Cz 16:45 18:15 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D10B ćw 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2022-01-20 Cz 18:30 20:00 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D 10C lab 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2022-01-21 Pi 12:30 13:15 Konsultacje   216 A-8
2022-01-21 Pi 13:15 14:45 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S
zajęcia on -line
2022-01-21 Pi 13:15 15:00 Rezerwacja   216 A-8
2022-01-21 Pi 14:46 15:30 Konsultacje   216 A-8
2022-01-25 Wt 11:25 13:00 Programowanie obiektowe w biotechnologii 11BT-MA-SD 21/22 216 A-8
2022-01-25 Wt 13:05 14:40 Zastosowania bioinformatyki 11BT-MA-SD 21/22 216 A-8
2022-01-25 Wt 14:45 17:58 Programowanie obiektowe w biotechnologii 11BT-MA-SD 21/22 216 A-8
2022-01-25 Wt 16:00 17:30 APPLICATIONS OF BIOINFORMATICS ERASMUS B; ERASMUS BT 216 A-8
2022-01-25 Wt 17:31 20:30 Object oriented programming in biotechnology ERASMUS B; ERASMUS BT 216 A-8
2022-01-25 Wt 18:00 20:28 Zastosowania bioinformatyki 11BT-MA-SD 21/22 216 A-8
2022-01-26 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2022-01-27 Cz 15:00 16:30 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D10A lab 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2022-01-27 Cz 16:45 18:15 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D10B ćw 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2022-01-27 Cz 18:30 20:00 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S/D 10C lab 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2022-01-28 Pi 12:30 13:15 Konsultacje   216 A-8
2022-01-28 Pi 13:15 14:45 Chemia ogólna I nieorganiczna D10S
zajęcia on -line
2022-01-28 Pi 13:15 15:00 Rezerwacja   216 A-8
2022-01-28 Pi 14:46 15:30 Konsultacje   216 A-8