Plan zajęć

dr Maciej Kozaryn

Katedra Controllingu
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

m.kozaryn@wez.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć