Plan zajęć

dr Katarzyna Grabias - Banaszewska

Instytut Filologii Polskiej

k.grabias-banaszewska@wh.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Wtorek
11:30 13:00 Dyżur instytutowy   D
13:15 14:45 Zarządzanie projektem 31LPiKŚG-SP20 10 A-16 D
15:00 16:30 Konsultacje   D
16:45 18:15 Edytorstwo tekstów użytkowych 21DiKS-SD21/ED1; 21FP-SD21/ED1 209 A-16 D
18:20 19:55 Scenopis 11MALAR-SD 209 A-16 2023-06-06
Moduł w zakresie ilustracji i komiksu
18:45 20:10 Scenopis 21MALAR-SP 209 A-16 DP
Moduł w zakresie ilustracji i komiksu
Środa
15:45 17:15 Wprowadzenie do pisania kreatywnego 11FP-SP22/PK1; 11LPiKŚG-SP22/PK1 209 A-16 D
Czwartek
15:35 17:05 Fabuła i intryga 21DiKS-SP21/PK1; 21FP-SP21/PK1; 21LPiKŚG-SP21/PK1 217 A-16 D
18:45 20:15 Scenariusz gry - projekt grupowy 31LPiKŚG-SP20 203 A-16 D
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-06-06 Wt 11:30 13:00 Dyżur instytutowy  
2023-06-06 Wt 13:15 14:45 Zarządzanie projektem 31LPiKŚG-SP20 10 A-16
2023-06-06 Wt 15:00 16:30 Konsultacje  
2023-06-06 Wt 16:45 18:15 Edytorstwo tekstów użytkowych 21DiKS-SD21/ED1; 21FP-SD21/ED1 209 A-16
2023-06-06 Wt 18:20 19:55 Scenopis 11MALAR-SD 209 A-16
Moduł w zakresie ilustracji i komiksu
2023-06-07 Śr 15:35 17:05 Fabuła i intryga 21DiKS-SP21/PK1; 21FP-SP21/PK1; 21LPiKŚG-SP21/PK1 217 A-16
2023-06-07 Śr 18:45 20:15 Scenariusz gry - projekt grupowy 31LPiKŚG-SP20 203 A-16
2023-06-13 Wt 11:30 13:00 Dyżur instytutowy  
2023-06-13 Wt 13:15 14:45 Zarządzanie projektem 31LPiKŚG-SP20 10 A-16
2023-06-13 Wt 15:00 16:30 Konsultacje  
2023-06-13 Wt 16:45 18:15 Edytorstwo tekstów użytkowych 21DiKS-SD21/ED1; 21FP-SD21/ED1 209 A-16
2023-06-13 Wt 18:45 20:10 Scenopis 21MALAR-SP 209 A-16
Moduł w zakresie ilustracji i komiksu
2023-06-14 Śr 15:45 17:15 Wprowadzenie do pisania kreatywnego 11FP-SP22/PK1; 11LPiKŚG-SP22/PK1 209 A-16
2023-06-15 Cz 15:35 17:05 Fabuła i intryga 21DiKS-SP21/PK1; 21FP-SP21/PK1; 21LPiKŚG-SP21/PK1 217 A-16
2023-06-15 Cz 18:45 20:15 Scenariusz gry - projekt grupowy 31LPiKŚG-SP20 203 A-16
2023-06-20 Wt 11:30 13:00 Dyżur instytutowy  
2023-06-20 Wt 13:15 14:45 Zarządzanie projektem 31LPiKŚG-SP20 10 A-16
2023-06-20 Wt 15:00 16:30 Konsultacje  
2023-06-20 Wt 16:45 18:15 Edytorstwo tekstów użytkowych 21DiKS-SD21/ED1; 21FP-SD21/ED1 209 A-16
2023-06-20 Wt 18:45 20:10 Scenopis 21MALAR-SP 209 A-16
Moduł w zakresie ilustracji i komiksu
2023-06-21 Śr 15:45 17:15 Wprowadzenie do pisania kreatywnego 11FP-SP22/PK1; 11LPiKŚG-SP22/PK1 209 A-16
2023-06-22 Cz 15:35 17:05 Fabuła i intryga 21DiKS-SP21/PK1; 21FP-SP21/PK1; 21LPiKŚG-SP21/PK1 217 A-16
2023-06-22 Cz 18:45 20:15 Scenariusz gry - projekt grupowy 31LPiKŚG-SP20 203 A-16