Plan zajęć

mgr Jerzy Dalecki

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Uniwersytet Zielonogórski

J.Dalecki@swfs.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć