Plan zajęć

dr Katarzyna Dancewicz

Katedra Botaniki i Ekologii
Instytut Nauk Biologicznych

k.dancewicz@wnb.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Piątek
10:00 11:00 Fizjologia roślin 21B-SP 20/21-M; 21B-SP 20/21-N 115 A-8 2022-09-02
11:01 12:01 Fizjologia roślin 11BT-SP 21/22 115 A-8 2022-09-02
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2022-09-02 Pi 10:00 11:00 Fizjologia roślin 21B-SP 20/21-M; 21B-SP 20/21-N 115 A-8
2022-09-02 Pi 11:01 12:01 Fizjologia roślin 11BT-SP 21/22 115 A-8