Plan zajęć

dr Artur Wandycz

Katedra Ochrony Przyrody
Instytut Nauk Biologicznych

a.wandycz@wnb.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.

- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
08:00 09:30 Prakseologia 11BT-SP 21/22 221/221a A-8 DN
09:45 11:15 Prakseologia 11B-SP 21/22 115 A-8 DN
11:30 13:00 Prakseologia 11B-SP 21/22 115 A-8 DN
13:15 14:45 Technologie informatyczne 31WF-SP 19/20 Siatka/B 216 A-8 DN
15:00 16:30 Podstawy ergonomii 11B-SP 21/22 115 A-8 DN
16:45 18:15 Technologie informatyczne 31WF-SP 19/20 Pływ./C 216 A-8 2021-12-13; 2022-01-03; 2022-01-17
18:30 20:00 Technologie informatyczne 31WF-SP 19/20 Siatka/B 216 A-8 2021-12-13; 2022-01-03; 2022-01-17
Wtorek
08:00 09:30 Technologie informatyczne 31WF-SP 19/20 Pływ./C 216 A-8 DN
09:45 11:15 Podstawy analizy danych biologicznych 11B-SP 21/22/B 216 A-8 DN
11:30 13:00 Podstawy analizy danych biologicznych 11B-SP 21/22/A 216 A-8 DN
13:15 14:45 Prakseologia 11BT-SP 21/22 115 A-8 DN
15:00 16:30 Technologia informacyjna 11BT-SP 21/22 216 A-8 DN
16:45 18:15 Wprowadzenie do antropologii 21B-SP 20/21-M 117 A-8 DN
Środa
08:00 10:50 Technologie informatyczne 31WF-SP 19/20 Siatka/A 216 A-8 DN
11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8 D
13:15 14:45 Podstawy analizy danych biologicznych 11B-SP 21/22 115 A-8 DN
15:00 16:00 Konsultacje   D
16:35 18:05 Praxeology ERASMUS B; ERASMUS BT 115 A-8 DN
Niedziela
13:15 15:30 Technologie informatyczne 31WF-NP 19/20 IP 216 A-8 2021-12-12; 2022-01-23
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2021-12-08 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2021-12-08 Śr 15:00 16:00 Konsultacje  
2021-12-12 Ni 13:15 15:30 Technologie informatyczne 31WF-NP 19/20 IP 216 A-8
2021-12-13 Po 08:00 09:30 Prakseologia 11BT-SP 21/22 221/221a A-8
2021-12-13 Po 09:45 11:15 Prakseologia 11B-SP 21/22 115 A-8
2021-12-13 Po 11:30 13:00 Prakseologia 11B-SP 21/22 115 A-8
2021-12-13 Po 13:15 14:45 Technologie informatyczne 31WF-SP 19/20 Siatka/B 216 A-8
2021-12-13 Po 15:00 16:30 Podstawy ergonomii 11B-SP 21/22 115 A-8
2021-12-13 Po 16:45 18:15 Technologie informatyczne 31WF-SP 19/20 Pływ./C 216 A-8
2021-12-13 Po 18:30 20:00 Technologie informatyczne 31WF-SP 19/20 Siatka/B 216 A-8
2021-12-14 Wt 08:00 09:30 Technologie informatyczne 31WF-SP 19/20 Pływ./C 216 A-8
2021-12-14 Wt 09:45 11:15 Podstawy analizy danych biologicznych 11B-SP 21/22/B 216 A-8
2021-12-14 Wt 11:30 13:00 Podstawy analizy danych biologicznych 11B-SP 21/22/A 216 A-8
2021-12-14 Wt 13:15 14:45 Prakseologia 11BT-SP 21/22 115 A-8
2021-12-14 Wt 15:00 16:30 Technologia informacyjna 11BT-SP 21/22 216 A-8
2021-12-14 Wt 16:45 18:15 Wprowadzenie do antropologii 21B-SP 20/21-M 117 A-8
2021-12-15 Śr 08:00 10:50 Technologie informatyczne 31WF-SP 19/20 Siatka/A 216 A-8
2021-12-15 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2021-12-15 Śr 13:15 14:45 Podstawy analizy danych biologicznych 11B-SP 21/22 115 A-8
2021-12-15 Śr 15:00 16:00 Konsultacje  
2021-12-15 Śr 16:35 18:05 Praxeology ERASMUS B; ERASMUS BT 115 A-8
2022-01-03 Po 08:00 09:30 Prakseologia 11BT-SP 21/22 221/221a A-8
2022-01-03 Po 09:45 11:15 Prakseologia 11B-SP 21/22 115 A-8
2022-01-03 Po 11:30 13:00 Prakseologia 11B-SP 21/22 115 A-8
2022-01-03 Po 13:15 14:45 Technologie informatyczne 31WF-SP 19/20 Siatka/B 216 A-8
2022-01-03 Po 15:00 16:30 Podstawy ergonomii 11B-SP 21/22 115 A-8
2022-01-03 Po 16:45 18:15 Technologie informatyczne 31WF-SP 19/20 Pływ./C 216 A-8
2022-01-03 Po 18:30 20:00 Technologie informatyczne 31WF-SP 19/20 Siatka/B 216 A-8
2022-01-04 Wt 08:00 09:30 Technologie informatyczne 31WF-SP 19/20 Pływ./C 216 A-8
2022-01-04 Wt 09:45 11:15 Podstawy analizy danych biologicznych 11B-SP 21/22/B 216 A-8
2022-01-04 Wt 11:30 13:00 Podstawy analizy danych biologicznych 11B-SP 21/22/A 216 A-8
2022-01-04 Wt 13:15 14:45 Prakseologia 11BT-SP 21/22 115 A-8
2022-01-04 Wt 15:00 16:30 Technologia informacyjna 11BT-SP 21/22 216 A-8
2022-01-04 Wt 16:45 18:15 Wprowadzenie do antropologii 21B-SP 20/21-M 117 A-8
2022-01-05 Śr 08:00 10:50 Technologie informatyczne 31WF-SP 19/20 Siatka/A 216 A-8
2022-01-05 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2022-01-05 Śr 13:15 14:45 Podstawy analizy danych biologicznych 11B-SP 21/22 115 A-8
2022-01-05 Śr 15:00 16:00 Konsultacje  
2022-01-05 Śr 16:35 18:05 Praxeology ERASMUS B; ERASMUS BT 115 A-8
2022-01-12 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2022-01-12 Śr 15:00 16:00 Konsultacje  
2022-01-17 Po 08:00 09:30 Prakseologia 11BT-SP 21/22 221/221a A-8
2022-01-17 Po 09:45 11:15 Prakseologia 11B-SP 21/22 115 A-8
2022-01-17 Po 11:30 13:00 Prakseologia 11B-SP 21/22 115 A-8
2022-01-17 Po 13:15 14:45 Technologie informatyczne 31WF-SP 19/20 Siatka/B 216 A-8
2022-01-17 Po 15:00 16:30 Podstawy ergonomii 11B-SP 21/22 115 A-8
2022-01-17 Po 16:45 18:15 Technologie informatyczne 31WF-SP 19/20 Pływ./C 216 A-8
2022-01-17 Po 18:30 20:00 Technologie informatyczne 31WF-SP 19/20 Siatka/B 216 A-8
2022-01-18 Wt 08:00 09:30 Technologie informatyczne 31WF-SP 19/20 Pływ./C 216 A-8
2022-01-18 Wt 09:45 11:15 Podstawy analizy danych biologicznych 11B-SP 21/22/B 216 A-8
2022-01-18 Wt 11:30 13:00 Podstawy analizy danych biologicznych 11B-SP 21/22/A 216 A-8
2022-01-18 Wt 13:15 14:45 Prakseologia 11BT-SP 21/22 115 A-8
2022-01-18 Wt 15:00 16:30 Technologia informacyjna 11BT-SP 21/22 216 A-8
2022-01-18 Wt 16:45 18:15 Wprowadzenie do antropologii 21B-SP 20/21-M 117 A-8
2022-01-19 Śr 08:00 10:50 Technologie informatyczne 31WF-SP 19/20 Siatka/A 216 A-8
2022-01-19 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2022-01-19 Śr 13:15 14:45 Podstawy analizy danych biologicznych 11B-SP 21/22 115 A-8
2022-01-19 Śr 15:00 16:00 Konsultacje  
2022-01-19 Śr 16:35 18:05 Praxeology ERASMUS B; ERASMUS BT 115 A-8
2022-01-23 Ni 13:15 15:30 Technologie informatyczne 31WF-NP 19/20 IP 216 A-8
2022-01-24 Po 08:00 09:30 Prakseologia 11BT-SP 21/22 221/221a A-8
2022-01-24 Po 09:45 11:15 Prakseologia 11B-SP 21/22 115 A-8
2022-01-24 Po 11:30 13:00 Prakseologia 11B-SP 21/22 115 A-8
2022-01-24 Po 13:15 14:45 Technologie informatyczne 31WF-SP 19/20 Siatka/B 216 A-8
2022-01-24 Po 15:00 16:30 Podstawy ergonomii 11B-SP 21/22 115 A-8
2022-01-26 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2022-01-26 Śr 15:00 16:00 Konsultacje