Plan zajęć

dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ

Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

k.witkowski@wez.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć