Rezerwacje

prof. dr hab. Andrzej Nowak

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Zakład Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji