Plan zajęć

dr inż. Marek Rybakowski

Wydział Mechaniczny

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
13:40 15:10 Podstawy technicznego bezpieczeństwa pracy L21BHP-SP/A H131 A-10 D//
15:20 16:50 Podstawy technicznego bezpieczeństwa pracy W21BHP-SP H131 A-10 DN//
Wtorek
11:15 12:50 Organizacja, zadania i metody pracy służb BHP W31BHP-IBP-SP H129 A-10 DN//
13:15 14:50 Organizacja, zadania i metody pracy służb BHP Ć31BHP-IBP-SP H129 A-10 DN//
Środa
13:15 14:50 Bezpieczeństwo transportu towarów niebezpiecznych W41IBezp-SP H209 A-10 DN//
13:15 14:50 Bezpieczeństwo transportu towarów niebezpiecznych Ć41IBezp-SP H209 A-10 DP//
15:00 16:35 Wybrane problemy technicznego bezpieczeństwa pracy L15BHP-SD/B H209 A-10 DP//
15:00 16:35 Wybrane problemy technicznego bezpieczeństwa pracy W15BHP-SD H209 A-10 DN//
16:40 18:05 Wybrane problemy technicznego bezpieczeństwa pracy L15BHP-SD/A H209 A-10 DN//
Sobota
14:25 16:05 Zadania i metody pracy służby bhp W11BHP-ND H209 A-10 mWMP//
14:30 16:00 Metody i systemy zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem w środowisku pracy W11BHP-ND H209 A-10 mWMN//
16:15 17:45 Metody i systemy zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem w środowisku pracy P11BHP-ND/A H209 A-10 mWM//
18:00 19:30 Zadania i metody pracy służby bhp P11BHP-ND/A H209 A-10 mWMN//
Niedziela
12:45 14:15 Podstawy technicznego bezpieczeństwa pracy L21BHP-NP/B H101 A-10 mWMP//
12:45 14:15 Podstawy technicznego bezpieczeństwa pracy W21BHP-NP B312 A-11 mWMN//
14:25 16:05 Organizacja, zadania i metody pracy służb BHP Ć31BHP-IBP-NP H129 A-10 mWMP//
14:30 16:00 Organizacja, zadania i metody pracy służb BHP W31BHP-IBP-NP H129 A-10 mWMN//
16:15 17:45 Podstawy technicznego bezpieczeństwa pracy L21BHP-NP/A H131 A-10; H209 A-10 mWM//
18:00 19:30 Podstawy technicznego bezpieczeństwa pracy L21BHP-NP/B H131 A-10; H209 A-10 mWMN//
Nieregularne
    Seminarium dyplomowe III S21BHP-ND   mWM//
    Seminarium dyplomowe III S41IBezp-SP   D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.