Plan zajęć

dr inż. Paweł Bachman

Wydział Mechaniczny

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
07:30 09:00 Ocena przydatności technicznej maszyn i urządzeń L41BHP-IBP-SP/B H019 A-10 D//
09:15 10:45 Ocena przydatności technicznej maszyn i urządzeń L41BHP-IBP-SP/A H019 A-10 D//
11:15 12:50 Ocena przydatności technicznej maszyn i urządzeń W41BHP-IBP-SP H129 A-10 DN//
13:15 14:50 Bezpieczeństwo pracy w procesach produkcyjnych L15BHP-SD/B H019 A-10 DP//
13:15 14:50 Bezpieczeństwo pracy w procesach produkcyjnych W15BHP-SD B104 A-11 DN//
15:00 16:25 Bezpieczeństwo pracy w procesach produkcyjnych L15BHP-SD/A H019 A-10 DN//
Wtorek
09:15 10:50 Techniczne systemy zabezpieczeń Ć41IBezp-SP B118 A-11 DN//
11:15 12:45 Techniczne systemy zabezpieczeń W41IBezp-SP B118 A-11 D//
Sobota
07:25 09:05 Ocena przydatności technicznej maszyn i urządzeń W41BHP-IBP-NP H129 A-10 mWMP//
09:10 10:50 Bezpieczeństwo człowieka w systemach zautomatyzowanych W21BHP-ND H209 A-10 mWMP//
10:55 12:35 Bezpieczeństwo człowieka w systemach zautomatyzowanych L21BHP-ND/A H019 A-10 mWMP//
12:45 14:15 Ocena przydatności technicznej maszyn i urządzeń L41BHP-IBP-NP/A H034b A-10 mWM//
14:30 16:00 Ocena przydatności technicznej maszyn i urządzeń L41BHP-IBP-NP/B H034b A-10 mWM//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.