Plan zajęć

mgr Wojciech Kozłowski

Wydział Artystyczny

Instytut Sztuk Wizualnych

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
15:10 16:40 Zagadnienia i tendencje w sztuce współczesnej W11AWSP; 11GRAFIKASP; 11MALARSP; 11SWSP 105 A-24 D//wspólnie dla wszystkich kierunków
16:45 18:15 Zagadnienia i tendencje w sztuce współczesnej Ć11SWSP 105 A-24 D//
Wtorek
12:40 14:10 Zagadnienia sztuki współczesnej W11SWSD 114 A-24 D//
14:45 15:30 Fakultet W21SWSP   D//MODUŁ/MEDIA CYFROWE
14:45 15:30 Fakultet 2/Fakultet 2 W21AWSP; 21MALARSP   D//
15:40 16:25 FAKULTET/Fakultet 1/Fakultet 1 W21AWSP; 21GRAFIKASP; 21MALARSP   D//
16:30 17:15 Multimedia Ć21SWSD   D//moduł/multimedia
Czwartek
16:30 18:00 Marketing sztuki W31AWSP; 31GRAFIKASP; 31SWSP 105 A-24 D//
Piątek
14:00 15:30 Analiza dzieła sztuki Ć21SWSP   D//
15:45 17:15 Zagadnienia i tendencje w sztuce współczesnej Ć21SWSP   D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.