Plan zajęć

dr Tomasz Małolepszy

Zakład Równań Funkcyjnych
Instytut Matematyki

t.malolepszy@wmie.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Piątek
11:00 13:00 Równania różniczkowe z zastosowaniami 11IiE-SD/GG; 31ID-SP 210 A-29 2023-02-17
11:00 13:00 Równania różniczkowe z zastosowaniami 11IiE-SD/GG; 31ID-SP 210 A-29 2023-02-03
Niedziela
11:00 13:00 Matematyka 11BUD-NP; 12BUD-NP 321 A-8 2023-02-05; 2023-02-19
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-02-03 Pi 11:00 13:00 Równania różniczkowe z zastosowaniami 11IiE-SD/GG; 31ID-SP 210 A-29
2023-02-05 Ni 11:00 13:00 Matematyka 11BUD-NP; 12BUD-NP 321 A-8
2023-02-17 Pi 11:00 13:00 Równania różniczkowe z zastosowaniami 11IiE-SD/GG; 31ID-SP 210 A-29
2023-02-19 Ni 11:00 13:00 Matematyka 11BUD-NP; 12BUD-NP 321 A-8