Plan zajęć

dr Marta Borowiecka-Olszewska

Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
Instytut Matematyki

M.Borowiecka-Olszewska@wmie.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
12:35 14:00 Rezerwacja   223 A-29 2022-12-12
Wtorek
09:15 10:45 Probability Theory 21IiE-SP/KM; 21IiE-SP/OT; 21IiE-SP/WX; Erasmus-WMIE 213 A-29 D
11:00 12:30 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa 21ID-SP 207 A-29 D
12:45 14:15 Rachunek prawdopodobieństwa 11IiE-SD/DP; 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/B; 21IiE-SP/KJ; 21IiE-SP/KK; 21IiE-SP/KMK; 21IiE-SP/PM; 21MAT-SP 207 A-29 D
18:00 19:30 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 203 A-29 D
Środa
09:05 10:45 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa 21ID-SP 112 A-29 DN
09:15 10:45 Rachunek prawdopodobieństwa/Probability Theory 11IiE-SD/DP; 21ID-SP; 21IiE-SP; 21MAT-SP 202 A-29 2023-02-15
11:00 12:30 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa 21ID-SP 218 A-29 D
12:35 14:00 Dyżur pracowniczy   D
18:00 21:15 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 203 A-29 D
Czwartek
09:15 10:45 Seminarium naukowe   210 A-29 D
11:00 12:30 Probability Theory 21IiE-SP/KM; 21IiE-SP/OT; 21IiE-SP/WX; Erasmus-WMIE 210 A-29 D
12:45 14:15 Rachunek prawdopodobieństwa 11IiE-SD/DP; 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/B; 21IiE-SP/KJ; 21IiE-SP/KK; 21IiE-SP/KMK; 21IiE-SP/PM; 21MAT-SP 210 A-29 D
18:00 19:30 Konsultacje   D
Piątek
09:15 12:30 Rachunek prawdopodobieństwa/Probability Theory 11IiE-SD/DP; 21ID-SP; 21IiE-SP; 21MAT-SP 207 A-29 2023-02-03
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2022-12-06 Wt 09:15 10:45 Probability Theory 21IiE-SP/KM; 21IiE-SP/OT; 21IiE-SP/WX; Erasmus-WMIE 213 A-29
2022-12-06 Wt 11:00 12:30 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa 21ID-SP 207 A-29
2022-12-06 Wt 12:45 14:15 Rachunek prawdopodobieństwa 11IiE-SD/DP; 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/B; 21IiE-SP/KJ; 21IiE-SP/KK; 21IiE-SP/KMK; 21IiE-SP/PM; 21MAT-SP 207 A-29
2022-12-06 Wt 18:00 19:30 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 203 A-29
2022-12-07 Śr 11:00 12:30 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa 21ID-SP 218 A-29
2022-12-07 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2022-12-07 Śr 18:00 21:15 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 203 A-29
2022-12-08 Cz 09:15 10:45 Seminarium naukowe   210 A-29
2022-12-08 Cz 11:00 12:30 Probability Theory 21IiE-SP/KM; 21IiE-SP/OT; 21IiE-SP/WX; Erasmus-WMIE 210 A-29
2022-12-08 Cz 12:45 14:15 Rachunek prawdopodobieństwa 11IiE-SD/DP; 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/B; 21IiE-SP/KJ; 21IiE-SP/KK; 21IiE-SP/KMK; 21IiE-SP/PM; 21MAT-SP 210 A-29
2022-12-08 Cz 18:00 19:30 Konsultacje  
2022-12-12 Po 12:35 14:00 Rezerwacja   223 A-29
2022-12-13 Wt 09:15 10:45 Probability Theory 21IiE-SP/KM; 21IiE-SP/OT; 21IiE-SP/WX; Erasmus-WMIE 213 A-29
2022-12-13 Wt 11:00 12:30 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa 21ID-SP 207 A-29
2022-12-13 Wt 12:45 14:15 Rachunek prawdopodobieństwa 11IiE-SD/DP; 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/B; 21IiE-SP/KJ; 21IiE-SP/KK; 21IiE-SP/KMK; 21IiE-SP/PM; 21MAT-SP 207 A-29
2022-12-13 Wt 18:00 19:30 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 203 A-29
2022-12-14 Śr 09:05 10:45 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa 21ID-SP 112 A-29
2022-12-14 Śr 11:00 12:30 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa 21ID-SP 218 A-29
2022-12-14 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2022-12-14 Śr 18:00 21:15 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 203 A-29
2022-12-15 Cz 09:15 10:45 Seminarium naukowe   210 A-29
2022-12-15 Cz 11:00 12:30 Probability Theory 21IiE-SP/KM; 21IiE-SP/OT; 21IiE-SP/WX; Erasmus-WMIE 210 A-29
2022-12-15 Cz 12:45 14:15 Rachunek prawdopodobieństwa 11IiE-SD/DP; 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/B; 21IiE-SP/KJ; 21IiE-SP/KK; 21IiE-SP/KMK; 21IiE-SP/PM; 21MAT-SP 210 A-29
2022-12-15 Cz 18:00 19:30 Konsultacje  
2022-12-20 Wt 09:15 10:45 Probability Theory 21IiE-SP/KM; 21IiE-SP/OT; 21IiE-SP/WX; Erasmus-WMIE 213 A-29
2022-12-20 Wt 11:00 12:30 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa 21ID-SP 207 A-29
2022-12-20 Wt 12:45 14:15 Rachunek prawdopodobieństwa 11IiE-SD/DP; 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/B; 21IiE-SP/KJ; 21IiE-SP/KK; 21IiE-SP/KMK; 21IiE-SP/PM; 21MAT-SP 207 A-29
2022-12-20 Wt 18:00 19:30 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 203 A-29
2022-12-21 Śr 11:00 12:30 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa 21ID-SP 218 A-29
2022-12-21 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2022-12-21 Śr 18:00 21:15 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 203 A-29
2022-12-22 Cz 09:15 10:45 Seminarium naukowe   210 A-29
2022-12-22 Cz 11:00 12:30 Probability Theory 21IiE-SP/KM; 21IiE-SP/OT; 21IiE-SP/WX; Erasmus-WMIE 210 A-29
2022-12-22 Cz 12:45 14:15 Rachunek prawdopodobieństwa 11IiE-SD/DP; 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/B; 21IiE-SP/KJ; 21IiE-SP/KK; 21IiE-SP/KMK; 21IiE-SP/PM; 21MAT-SP 210 A-29
2022-12-22 Cz 18:00 19:30 Konsultacje  
2023-01-03 Wt 09:15 10:45 Probability Theory 21IiE-SP/KM; 21IiE-SP/OT; 21IiE-SP/WX; Erasmus-WMIE 213 A-29
2023-01-03 Wt 11:00 12:30 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa 21ID-SP 207 A-29
2023-01-03 Wt 12:45 14:15 Rachunek prawdopodobieństwa 11IiE-SD/DP; 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/B; 21IiE-SP/KJ; 21IiE-SP/KK; 21IiE-SP/KMK; 21IiE-SP/PM; 21MAT-SP 207 A-29
2023-01-03 Wt 18:00 19:30 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 203 A-29
2023-01-04 Śr 09:05 10:45 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa 21ID-SP 112 A-29
2023-01-04 Śr 11:00 12:30 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa 21ID-SP 218 A-29
2023-01-04 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2023-01-04 Śr 18:00 21:15 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 203 A-29
2023-01-10 Wt 09:15 10:45 Probability Theory 21IiE-SP/KM; 21IiE-SP/OT; 21IiE-SP/WX; Erasmus-WMIE 213 A-29
2023-01-10 Wt 11:00 12:30 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa 21ID-SP 207 A-29
2023-01-10 Wt 12:45 14:15 Rachunek prawdopodobieństwa 11IiE-SD/DP; 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/B; 21IiE-SP/KJ; 21IiE-SP/KK; 21IiE-SP/KMK; 21IiE-SP/PM; 21MAT-SP 207 A-29
2023-01-10 Wt 18:00 19:30 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 203 A-29
2023-01-11 Śr 09:05 10:45 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa 21ID-SP 112 A-29
2023-01-11 Śr 11:00 12:30 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa 21ID-SP 218 A-29
2023-01-11 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2023-01-11 Śr 18:00 21:15 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 203 A-29
2023-01-12 Cz 09:15 10:45 Seminarium naukowe   210 A-29
2023-01-12 Cz 11:00 12:30 Probability Theory 21IiE-SP/KM; 21IiE-SP/OT; 21IiE-SP/WX; Erasmus-WMIE 210 A-29
2023-01-12 Cz 12:45 14:15 Rachunek prawdopodobieństwa 11IiE-SD/DP; 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/B; 21IiE-SP/KJ; 21IiE-SP/KK; 21IiE-SP/KMK; 21IiE-SP/PM; 21MAT-SP 210 A-29
2023-01-12 Cz 18:00 19:30 Konsultacje  
2023-01-17 Wt 09:15 10:45 Probability Theory 21IiE-SP/KM; 21IiE-SP/OT; 21IiE-SP/WX; Erasmus-WMIE 213 A-29
2023-01-17 Wt 11:00 12:30 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa 21ID-SP 207 A-29
2023-01-17 Wt 12:45 14:15 Rachunek prawdopodobieństwa 11IiE-SD/DP; 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/B; 21IiE-SP/KJ; 21IiE-SP/KK; 21IiE-SP/KMK; 21IiE-SP/PM; 21MAT-SP 207 A-29
2023-01-17 Wt 18:00 19:30 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 203 A-29
2023-01-18 Śr 11:00 12:30 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa 21ID-SP 218 A-29
2023-01-18 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2023-01-18 Śr 18:00 21:15 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 203 A-29
2023-01-19 Cz 09:15 10:45 Seminarium naukowe   210 A-29
2023-01-19 Cz 11:00 12:30 Probability Theory 21IiE-SP/KM; 21IiE-SP/OT; 21IiE-SP/WX; Erasmus-WMIE 210 A-29
2023-01-19 Cz 12:45 14:15 Rachunek prawdopodobieństwa 11IiE-SD/DP; 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/B; 21IiE-SP/KJ; 21IiE-SP/KK; 21IiE-SP/KMK; 21IiE-SP/PM; 21MAT-SP 210 A-29
2023-01-19 Cz 18:00 19:30 Konsultacje  
2023-01-24 Wt 09:15 10:45 Probability Theory 21IiE-SP/KM; 21IiE-SP/OT; 21IiE-SP/WX; Erasmus-WMIE 213 A-29
2023-01-24 Wt 11:00 12:30 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa 21ID-SP 207 A-29
2023-01-24 Wt 12:45 14:15 Rachunek prawdopodobieństwa 11IiE-SD/DP; 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/B; 21IiE-SP/KJ; 21IiE-SP/KK; 21IiE-SP/KMK; 21IiE-SP/PM; 21MAT-SP 207 A-29
2023-01-24 Wt 18:00 19:30 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 203 A-29
2023-01-25 Śr 09:05 10:45 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa 21ID-SP 112 A-29
2023-01-25 Śr 11:00 12:30 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa 21ID-SP 218 A-29
2023-01-25 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2023-01-25 Śr 18:00 21:15 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 203 A-29
2023-01-26 Cz 09:15 10:45 Seminarium naukowe   210 A-29
2023-01-26 Cz 11:00 12:30 Probability Theory 21IiE-SP/KM; 21IiE-SP/OT; 21IiE-SP/WX; Erasmus-WMIE 210 A-29
2023-01-26 Cz 12:45 14:15 Rachunek prawdopodobieństwa 11IiE-SD/DP; 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/B; 21IiE-SP/KJ; 21IiE-SP/KK; 21IiE-SP/KMK; 21IiE-SP/PM; 21MAT-SP 210 A-29
2023-01-26 Cz 18:00 19:30 Konsultacje  
2023-02-03 Pi 09:15 12:30 Rachunek prawdopodobieństwa/Probability Theory 11IiE-SD/DP; 21ID-SP; 21IiE-SP; 21MAT-SP 207 A-29
2023-02-15 Śr 09:15 10:45 Rachunek prawdopodobieństwa/Probability Theory 11IiE-SD/DP; 21ID-SP; 21IiE-SP; 21MAT-SP 202 A-29