Plan zajęć

dr Marta Borowiecka-Olszewska

Instytut Matematyki

Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej

Email: M.Borowiecka-Olszewska@wmie.uz.zgora.pl

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć