Plan zajęć

dr Grażyna Biczysko

Instytut Nauk Biologicznych

Katedra Sportu i Promocji Zdrowia

Email: g.biczysko@wlnz.uz.zgora.pl

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy
Nieregularne
    Obóz sportowy letni L11WF-SP/1   D

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.