Plan zajęć

dr hab. Federico Morelli

Wydział Nauk Biologicznych

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Środa
11:06 13:00 Rada Wydziału I  115 A-8 D//
Nieregularne
    OS5a - The importance of collecting environmental data about the environment - some of the necessary information for a good data set and how to improv Ć21O-SP _a   D//
    PW2a - Znaczenie gromadzenia danych ekologicznych o środowisku - niektóre niezbędne informacje dla uzyskania dobrego zestawu danych i jak poprawić nas W11B-SP   D//
    PW2a - Znaczenie gromadzenia danych ekologicznych o środowisku - niektóre niezbędne informacje dla uzyskania dobrego zestawu danych i jak poprawić nas Ć11B-SP   D//
    Przedmiot wybieralny 12................................................................................................. L31O-SP   D//
    Przedmiot wybieralny 12................................................................................................. W31O-SP   D//
    Studenci z Wietnamu WĆL    D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.