Plan zajęć

dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ

Instytut Pedagogiki

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Email: M.Magda-Adamowicz@wpps.uz.zgora.pl

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Środa
09:45 11:15 Seminarium magisterskie I S11PED-EPiW-SD 27-01-2021;
11:30 13:00 Dyżur pracowniczy I  27-01-2021;
14:00 15:29 Konsultacje I  27-01-2021;
15:30 17:00 Seminarium doktoranckie 7 S41PED-DOKT 27-01-2021;
Piątek
15:25 20:15 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu Pra21PPiW-JMN; 22PPiW-JMN 29-01-2021;
Sobota
08:00 10:15 Pedagogika wczesnoszkolna W21PPiW-JMN; 22PPiW-JMN 30-01-2021;
09:00 12:45 Pedagogika zdolności i twórczości WSP TPiPZ 23-01-2021;
09:00 12:45 Innowacje pedagogiczne ĆSP TPiPZ 06-02-2021;
09:00 12:45 Metodyka pracy z dzieckiem zdolnym i twórczym WSP TPiPZ 13-02-2021;
10:30 12:45 Metodyka nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III W51PPiW-JMN 30-01-2021;
13:00 15:15 Twórczy pedagogicznie nauczyciel K51PPiW-JMN 30-01-2021;
13:00 16:45 Innowacje pedagogiczne ĆSP TPiPZ 23-01-2021;
13:00 16:45 Metodyka pracy z dzieckiem zdolnym i twórczym WSP TPiPZ 06-02-2021;
13:00 16:45 Diagnoza pedagogiczna dzieci zdolnych i twórczych WSP TPiPZ 13-02-2021;
15:30 17:45 Metodyka edukacji matematycznej w kl. I-III W31PED-EPiW-NP 30-01-2021;
16:55 19:10 Treningi twórczości ĆSP TPiPZ 23-01-2021; 06-02-2021;
17:00 20:00 Treningi twórczości ĆSP TPiPZ 13-02-2021;
19:15 20:00 Seminarium - Projektowanie dydaktyczne SSP TPiPZ 23-01-2021; 06-02-2021;
Niedziela
08:00 10:15 Seminarium magisterskie I S11PED-EPiW-ND/sem.1 24-01-2021;
09:00 12:45 Metodyka pracy z dzieckiem zdolnym i twórczym ĆSP TPiPZ 07-02-2021; 14-02-2021;
10:30 14:15 Pedagogika zdolności i twórczości ĆSP TPiPZ 24-01-2021;
13:00 13:45 Seminarium - Projektowanie dydaktyczne SSP TPiPZ 14-02-2021;
13:00 16:45 Metodyka pracy z dzieckiem zdolnym i twórczym ĆSP TPiPZ 07-02-2021;
14:30 16:00 Metodyka pracy z dzieckiem zdolnym i twórczym WSP TPiPZ 24-01-2021;

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.

- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
23-01-2021So 09:00 12:45 Pedagogika zdolności i twórczości WSP TPiPZ
23-01-2021So 13:00 16:45 Innowacje pedagogiczne ĆSP TPiPZ
23-01-2021So 16:55 19:10 Treningi twórczości ĆSP TPiPZ
23-01-2021So 19:15 20:00 Seminarium - Projektowanie dydaktyczne SSP TPiPZ
24-01-2021Ni 08:00 10:15 Seminarium magisterskie I S11PED-EPiW-ND/sem.1
24-01-2021Ni 10:30 14:15 Pedagogika zdolności i twórczości ĆSP TPiPZ
24-01-2021Ni 14:30 16:00 Metodyka pracy z dzieckiem zdolnym i twórczym WSP TPiPZ
27-01-2021Śr 09:45 11:15 Seminarium magisterskie I S11PED-EPiW-SD
27-01-2021Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy I 
27-01-2021Śr 14:00 15:29 Konsultacje I 
27-01-2021Śr 15:30 17:00 Seminarium doktoranckie 7 S41PED-DOKT
29-01-2021Pi 15:25 20:15 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu Pra21PPiW-JMN; 22PPiW-JMN
30-01-2021So 08:00 10:15 Pedagogika wczesnoszkolna W21PPiW-JMN; 22PPiW-JMN
30-01-2021So 10:30 12:45 Metodyka nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III W51PPiW-JMN
30-01-2021So 13:00 15:15 Twórczy pedagogicznie nauczyciel K51PPiW-JMN
30-01-2021So 15:30 17:45 Metodyka edukacji matematycznej w kl. I-III W31PED-EPiW-NP
06-02-2021So 09:00 12:45 Innowacje pedagogiczne ĆSP TPiPZ
06-02-2021So 13:00 16:45 Metodyka pracy z dzieckiem zdolnym i twórczym WSP TPiPZ
06-02-2021So 16:55 19:10 Treningi twórczości ĆSP TPiPZ
06-02-2021So 19:15 20:00 Seminarium - Projektowanie dydaktyczne SSP TPiPZ
07-02-2021Ni 09:00 12:45 Metodyka pracy z dzieckiem zdolnym i twórczym ĆSP TPiPZ
07-02-2021Ni 13:00 16:45 Metodyka pracy z dzieckiem zdolnym i twórczym ĆSP TPiPZ
13-02-2021So 09:00 12:45 Metodyka pracy z dzieckiem zdolnym i twórczym WSP TPiPZ
13-02-2021So 13:00 16:45 Diagnoza pedagogiczna dzieci zdolnych i twórczych WSP TPiPZ
13-02-2021So 17:00 20:00 Treningi twórczości ĆSP TPiPZ
14-02-2021Ni 09:00 12:45 Metodyka pracy z dzieckiem zdolnym i twórczym ĆSP TPiPZ
14-02-2021Ni 13:00 13:45 Seminarium - Projektowanie dydaktyczne SSP TPiPZ

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.

- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.