Plan zajęć

dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Wtorek
11:30 13:00 Seminarium dyplomowe I S31PED-EEiTP-SP; 31PED-EEiWNJO-SP 027a A-16 D//do 16.11.2019 grupę sem. dr H. Uździckiej poprowadzi prof. M. Magda-Adamowicz - sala 334 A-16
Środa
08:00 09:30 Seminarium magisterskie III S21PED-EPiW-SD 334 A-16 D//
09:45 11:15 Seminarium dyplomowe I S31PED-EEiTP-SP; 31PED-EEiWNJO-SP 334 A-16 D//
11:30 13:00 Dyżur pracowniczy I    D//
15:30 17:00 Seminarium doktoranckie 7 S31PED-DOKT; 41PED-DOKT   D//
Piątek
16:45 18:15 Seminarium I S41PPiW-JMN/sem.1 334 A-16 10-01-2020; 17-01-2020; //
18:30 20:00 Seminarium I S41PPiW-JMN/sem.2 334 A-16 10-01-2020; 17-01-2020; //
Sobota
08:00 09:30 Diagnoza pedagogiczna dzieci zdolnych i twórczych K21PED-EPiW-ND/gr.1 334 A-16 07-12-2019; //
08:00 10:15 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu W31PED-EE-NP 334 A-16 30-11-2019; //
08:00 10:15 Seminarium dyplomowe I S31PED-EE-NP 334 A-16 18-01-2020; //
08:00 11:15 Seminarium dyplomowe SSP EEiTP 334 A-16 25-01-2020; //
08:00 11:15 Seminarium magisterskie III S21PED-EPiW-ND/sem.1 334 A-16 16-11-2019; 23-11-2019; 11-01-2020; //
08:45 10:15 Seminarium dyplomowe SSP EEiTP 334 A-16 26-10-2019; //
09:45 11:15 Diagnoza pedagogiczna dzieci zdolnych i twórczych K21PED-EPiW-ND/gr.2 334 A-16 07-12-2019; //
10:30 12:00 Seminarium I S41PPiW-JMN/sem.1 334 A-16 18-01-2020; //
10:30 12:45 Metodyka edukacji matematycznej w kl. I-III W31PED-EE-NP 334 A-16 30-11-2019; //
10:30 12:45 Metodyka zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych W21PED-EPiW-ND B A-16 26-10-2019; //
11:30 13:00 Seminarium I S41PPiW-JMN/sem.1 334 A-16 07-12-2019; 25-01-2020; //
11:30 13:00 Seminarium dyplomowe SSP EEiTP 334 A-16 16-11-2019; //
11:30 13:45 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu W21PED-EPiW-ND 36 A-16 23-11-2019; 11-01-2020; //
12:15 13:45 Seminarium I S41PPiW-JMN/sem.2 334 A-16 18-01-2020; //
13:00 15:15 Praca z dzieckiem zdolnym i twórczym W21PED-EPiW-ND B A-16 26-10-2019; //
13:15 14:45 Seminarium I S41PPiW-JMN/sem.1 334 A-16 30-11-2019; //
13:15 14:45 Seminarium I S41PPiW-JMN/sem.2 334 A-16 07-12-2019; 25-01-2020; //
13:45 16:00 Seminarium dyplomowe I S31PED-EE-NP 334 A-16 16-11-2019; //
14:00 16:15 Metodyka zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych W21PED-EPiW-ND 36 A-16 23-11-2019; //
14:00 16:15 Praca z dzieckiem zdolnym i twórczym W21PED-EPiW-ND 36 A-16 11-01-2020; //
15:00 16:30 Seminarium I S41PPiW-JMN/sem.2 334 A-16 30-11-2019; //
15:30 17:45 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu W21PED-EPiW-ND B A-16 26-10-2019; //
16:15 20:00 Metodyka edukacji językowej w kl. I-III WSP EEiTP 334 A-16 16-11-2019; //
16:45 18:15 Diagnoza pedagogiczna dzieci zdolnych i twórczych K21PED-EPiW-ND/gr.1 334 A-16 23-11-2019; 11-01-2020; //
18:30 20:00 Diagnoza pedagogiczna dzieci zdolnych i twórczych K21PED-EPiW-ND/gr.2 334 A-16 23-11-2019; 11-01-2020; //
18:30 20:00 Organizowanie środowiska wychowawczego przez nauczyciela w pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole K41PPiW-JMN 334 A-16 26-10-2019; //
Niedziela
08:00 09:30 Seminarium I S41PPiW-JMN/sem.2 334 A-16 24-11-2019; 01-12-2019; 12-01-2020; //
08:00 09:30 Seminarium magisterskie III S21PED-EPiW-ND/sem.1 334 A-16 08-12-2019; //
08:00 10:15 Diagnoza pedagogiczna dzieci zdolnych i twórczych K21PED-EPiW-ND/gr.1 334 A-16 27-10-2019; //
08:00 10:15 Organizowanie środowiska wychowawczego przez nauczyciela w pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole K41PPiW-JMN 334 A-16 17-11-2019; //
09:45 11:15 Seminarium I S41PPiW-JMN/sem.1 334 A-16 24-11-2019; 01-12-2019; 12-01-2020; //
09:45 11:15 Seminarium dyplomowe SSP EEiTP 334 A-16 08-12-2019; //
10:30 12:45 Diagnoza pedagogiczna dzieci zdolnych i twórczych K21PED-EPiW-ND/gr.2 334 A-16 27-10-2019; //
11:30 15:15 Metodyka edukacji matematycznej w kl. I-III WSP EEiTP 334 A-16 08-12-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.