Plan sal - lista sal budynku A-23

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
0.03b A-23 0 sala wykładowa Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
1.04 A-23 0 sala seminaryjna Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
1.13 A-23 0 sala ćwiczeniowa Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
1.14a A-23 0 sala ćwiczeniowa Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
1.14b A-23 0 sala ćwiczeniowa Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
1.14c A-23 0 sala ćwiczeniowa Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
1.14d A-23 0 sala ćwiczeniowa Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
1.14e A-23 0 sala ćwiczeniowa Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
2.11 A-23 0 sala ćwiczeniowa Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
2.12 A-23 0 sala ćwiczeniowa Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
2.13a A-23 0 sala ćwiczeniowa Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
2.13b A-23 0 sala ćwiczeniowa Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
2.13c A-23 0 sala ćwiczeniowa Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
2.13d A-23 0 sala ćwiczeniowa Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
2.13e A-23 0 sala ćwiczeniowa Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
3.08b A-23 0 sala ćwiczeniowa Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
3.10 A-23 0 sala ćwiczeniowa Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
4.11 A-23 0 sala ćwiczeniowa Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
4.13a A-23 0 sala ćwiczeniowa Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
4.13b A-23 0 sala ćwiczeniowa Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
4.13c A-23 0 sala ćwiczeniowa Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
CEN EGZ A-23 0 sala wykładowa Kanclerz
SW-2 A-23 0 sala wykładowa Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego