Rezerwacje

103 A-29

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 0

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
17:15 18:45 Rezerwacja R  dr Lidia Najder-Kozdrowska D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.