Plan zajęć

106 A-29

sala wykładowa; liczba miejsc: 120

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
11:15 13:00 Podstawy fizyki III - Elektryczność i magnetyzm W21Ast-SP; 21FM-SP; 21F-SP; ERASMUS/JG; ERASMUS/JH dr Stefan Jerzyniak; prof. dr hab. Wiesław Leoński D//Demonstracje do wykładów dr S. Jerzyniak
Wtorek
11:15 12:00 Seminaria wydziałowe i instytutowe I  dr Bartosz Brzostowski; dr hab. Van Cao Long, prof. UZ; mgr inż. Izabela Domagalska; prof. dr hab. Andrzej Drzewiński; dr Krzysztof Dudek; dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ; dr hab. Kazimierz Dziliński; prof. dr Zbigniew Ficek; mgr Alexandros Filothodoros; dr Bartosz Gauza; prof. dr hab. Ulrich Geppert; mgr Waldemar Grabowski; GOŚĆ I Instytut Fizyki; GOŚĆ II Instytut Fizyki; GOŚĆ III Instytut Fizyki; GOŚĆ Instytutu Fizyki; dr Piotr Jachimowicz; dr Stefan Jerzyniak; dr Joanna Kalaga; dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ; dr Ihor Kindrat; dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ; dr Marcin Kośmider; prof. dr hab. Wiesław Leoński; dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ; dr hab. Piotr Lubiński, prof. UZ; prof. dr hab. Andrzej Maciejewski; dr Krzysztof Maciesiak; dr Maciej Marć; prof. dr hab. Giorgi Melikidze; prof. Roberto Mignani; dr Dipanjan Mitra; dr Lidia Najder-Kozdrowska; mgr Mateusz Nowotarski; dr hab. Bohdan Padlyak, prof. UZ; dr hab. Jarosław Piskorski, prof. UZ; dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ; prof. dr hab. Piotr Rozmej; dr Karolina Rożko; prof. Krzysztof Stasiewicz; dr Andrzej Szary; mgr Agnieszka Szelecka; dr Magdalena Szkudlarek; mgr Dagmara Sztolberg; dr Wojciech Szumiński; dr Andrey Timokhin, prof. UZ; dr hab. Konstantin Tretiakov; dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ; prof. dr hab. Andrzej Więckowski; dr Wiktor Wolak; dr Dariusz Woźniak; mgr inż. Kornelia Zaborowska; dr Michał Żejmo; dr Sebastian Żurek D//
12:15 14:00 Rada Instytutu I  dr Bartosz Brzostowski; dr hab. Van Cao Long, prof. UZ; prof. dr hab. Andrzej Drzewiński; dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ; dr Joanna Kalaga; dr Ihor Kindrat; dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ; dr Marcin Kośmider; prof. dr hab. Wiesław Leoński; dr hab. Piotr Lubiński, prof. UZ; dr Lidia Najder-Kozdrowska; dr hab. Bohdan Padlyak, prof. UZ; dr hab. Jarosław Piskorski, prof. UZ; dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ; prof. dr hab. Piotr Rozmej; mgr Agnieszka Szelecka; dr Wojciech Szumiński; dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ; prof. dr hab. Andrzej Więckowski; dr Wiktor Wolak; mgr inż. Kornelia Zaborowska; dr Sebastian Żurek D//
14:05 15:35 Fizyka statystyczna w zastosowaniach Ć11F-SD dr Krzysztof Dudek D//
16:45 18:15 Podstawy fizyki I - Mechanika/Podstawy fizyki I - Mechanika W11Ast-SP; 11FM-SP; 11F-SP dr Stefan Jerzyniak; dr hab. Bohdan Padlyak, prof. UZ D//demonstracje do wykładów dr S. Jerzyniak
Środa
07:30 09:00 Analiza matematyczna I W11Ast-SP; 11FM-SP; 11F-SP prof. dr hab. Andrzej Maciejewski 22-01-2020; //
11:15 14:15 Podstawy fizyki I - Mechanika/Podstawy fizyki I - Mechanika W11Ast-SP; 11FM-SP; 11F-SP dr Stefan Jerzyniak; dr hab. Bohdan Padlyak, prof. UZ 22-01-2020; //demonstracje do wykładów dr S. Jerzyniak
Czwartek
07:30 09:00 Analiza matematyczna I W11Ast-SP; 11FM-SP; 11F-SP prof. dr hab. Andrzej Maciejewski 23-01-2020; //
09:15 11:00 Podstawy fizyki kwantowej/Quantum mechanics foundations W31FM-SP; 31F-SP prof. dr hab. Piotr Rozmej 23-01-2020; //
09:30 12:00 Fizyka przejść fazowych E  prof. dr hab. Andrzej Drzewiński 06-02-2020; //
13:15 14:55 Algebraic and geometrical methods in physics II W31 F-SP-Wietnam prof. dr hab. Piotr Rozmej 23-01-2020; //
Piątek
09:30 12:00 Fizyka przejść fazowych E  prof. dr hab. Andrzej Drzewiński 14-02-2020; //
Sobota
16:15 17:45 Algebra liniowa z geometrią analityczną W11INF-NP; 12INF-NP dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ 25-01-2020; //
17:50 19:20 Algebra liniowa z geometrią analityczną Ć12INF-NP dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ 25-01-2020; //
Niedziela
16:15 17:45 Fizyka I W11E-NP dr Stefan Jerzyniak 26-01-2020; //
17:55 19:15 Fizyka I Ć11E-NP dr Stefan Jerzyniak 26-01-2020; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.