Plan zajęć

08 A-15

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 5

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Wtorek
15:00 16:30 Praktyka w zakresie realizacji dźwięku Ć3 JiMESP dr Artur Majewski D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.