Plan zajęć

31 A-16

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 30

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Wtorek
13:30 15:05 Elementy psychiatrii W41PSYCH-JMS-PK lek. med. Anna Malecka DP//
13:30 15:05 Elementy psychiatrii Ć41PSYCH-JMS-PK lek. med. Anna Malecka DN//
15:30 17:00 Społeczno-kulturowe aspekty starości Ć31SOC-SP dr Izabela Kaźmierczak-Kałużna D//s3b
19:00 20:30 Psychologia społeczna Ć11SOC-SP dr Dorota Bazuń D//
Środa
08:00 09:30 Seminarium magisterskie III S51PSYCH-JMS-PK/sem.5; 52PSYCH-JMS-PEW/sem.5; 53PSYCH-JMS-PPOZ/sem.5 dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ D//
09:45 11:15 Mediacje jako forma pomocy w rozwiązywaniu konfliktów L51PSYCH-JMS-PK/lab.3 dr Elżbieta Lipowicz D//
13:15 14:45 Mediacje jako forma pomocy w rozwiązywaniu konfliktów L51PSYCH-JMS-PK/lab.1 dr Elżbieta Lipowicz D//
15:00 16:30 Mediacje jako forma pomocy w rozwiązywaniu konfliktów L51PSYCH-JMS-PK/lab.2 dr Elżbieta Lipowicz D//
17:15 18:45 Socjologia szczegółowa II W31SOC-SP dr Artur Kinal D//
Czwartek
08:00 09:30 Socjologia Ć13PSYCH-JMS dr Dorota Bazuń 28-11-2019; //
09:45 11:15 Socjologia Ć11PSYCH-JMS dr Dorota Bazuń 28-11-2019; //
13:15 14:45 Socjologia Ć14PSYCH-JMS dr Dorota Bazuń 05-12-2019; 19-12-2019; 16-01-2020; //
14:55 16:25 Socjologia Ć12PSYCH-JMS dr Dorota Bazuń 28-11-2019; 09-01-2020; 23-01-2020; //
Sobota
08:00 10:15 Seminarium magisterskie I S11PS-ND prof. dr hab. Zdzisław Wołk 23-11-2019; 07-12-2019; 11-01-2020; 25-01-2020; //
08:00 11:15 Język angielski II K21PED-EPiW-NP; 21PED-POWiP-NP; 21PED-RESO-NP mgr Beata Burchardt 30-11-2019; 14-12-2019; 18-01-2020; //
10:30 12:45 Wybrane zagadnienia pracy socjalnej Ć11PS-ND dr Marcin Szumigraj 23-11-2019; //
11:30 14:45 Język angielski II K21PED-EPiW-NP; 21PED-POWiP-NP; 21PED-RESO-NP mgr Beata Burchardt 25-01-2020; //
14:00 16:15 Podstawy dydaktyki ogólnej Ć21PED-POWiP-NP; 21PED-RESO-NP dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ 30-11-2019; //
15:00 17:15 Praktyczne zastosowanie matematyki K41PPiW-JMN dr Aleksandra Arkit 11-01-2020; //
15:00 17:15 Psychologia uczenia się i wychowania Ć41PPiW-JMN mgr Agata Łopato 25-01-2020; //
Niedziela
08:00 09:30 Metody i techniki badań pedagogicznych Ć31PED-EE-NP dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 15-12-2019; //
08:00 11:15 Język angielski II K21PED-EPiW-NP; 21PED-POWiP-NP; 21PED-RESO-NP mgr Beata Burchardt 19-01-2020; //
10:30 12:45 Literatura dziecięca ĆSP EEiTP/gr.2 dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ 24-11-2019; //
11:30 13:00 Metody i techniki badań pedagogicznych Ć31PED-POWiP-NP dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 15-12-2019; //
11:30 13:45 Praktyczne zastosowanie matematyki K41PPiW-JMN dr Aleksandra Arkit 01-12-2019; //
13:00 15:15 Literatura dziecięca ĆSP EEiTP/gr.1 dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ 24-11-2019; //
13:00 15:15 Systemy pomocy społecznej w Polsce i na świecie Ć11PS-ND dr Andrzej Zygadło 26-01-2020; //
15:00 16:30 Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji K21PED-POWiP-ND/kon.1 dr hab. Sylwia Słowińska, prof. UZ 08-12-2019; //
16:45 18:15 Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji K21PED-POWiP-ND/kon.2 dr hab. Sylwia Słowińska, prof. UZ 08-12-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.