Rezerwacje

303 A-22

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 32

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji