Plan zajęć

H132 A-10

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 16

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
09:15 10:50 Metodyka badań ergonomicznych L15BHP-SD/A dr inż. Andrzej Lasota DN//
09:15 10:50 Metodyka badań ergonomicznych L15BHP-SD/B dr inż. Andrzej Lasota DP//
11:15 12:45 Metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa I L11BHP-SP/A dr inż. Renata Kasperska D//
13:15 14:45 Metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa I L11BHP-SP/B dr inż. Renata Kasperska D//
15:00 16:35 Podstawy rysunku technicznego L11BHP-SP/A dr Mirosław Matyjaszczyk DP//
16:40 18:10 Technologie informacyjne L11BHP-SP/A dr Mirosław Matyjaszczyk D//
Wtorek
16:00 17:30 Technologie informacyjne L11BHP-SP/B dr Mirosław Matyjaszczyk D//
17:40 19:10 Podstawy rysunku technicznego L11BHP-SP/B dr Mirosław Matyjaszczyk DN//
Środa
13:15 14:50 Projektowanie procesów technologicznych L31BHP-IBP-SP/A dr Mirosław Matyjaszczyk DN//
13:15 14:50 Projektowanie procesów technologicznych L31BHP-IBP-SP/B dr Mirosław Matyjaszczyk DP//
Czwartek
09:15 10:45 Zintegrowane systemy zarządzania w organizacji L41BHP-IBP-SP/B dr inż. Piotr Gawłowicz D//
11:15 12:45 Zintegrowane systemy zarządzania w organizacji L41BHP-IBP-SP/A dr inż. Piotr Gawłowicz D//
Sobota
09:10 10:50 Komputerowe wspomaganie zarządzania środowiskiem W31BHP-IBP-NP dr inż. Andrzej Lasota mWMP//
10:55 12:35 Matematyczne wspomaganie decyzji L11BHP-ND/A dr inż. Renata Kasperska mWMP//
10:55 12:35 Matematyczne wspomaganie decyzji W11BHP-ND dr inż. Renata Kasperska mWMN//
12:45 14:15 Metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa I L11BHP-NP/A dr inż. Renata Kasperska mWM//
14:30 16:00 Metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa I L11BHP-NP/B dr inż. Renata Kasperska mWM//
16:15 17:45 Metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa I W11BHP-NP dr inż. Renata Kasperska mWMN//
Niedziela
11:00 12:30 Języki programowania L21MiBM-NP/B dr inż. Edward Tertel mWM//
12:45 14:15 Języki programowania L21MiBM-NP/A dr inż. Edward Tertel mWM//
14:30 16:00 Technologie informacyjne L11BHP-NP/A dr Mirosław Matyjaszczyk mWM//
16:15 17:45 Technologie informacyjne L11BHP-NP/B dr Mirosław Matyjaszczyk mWM//
17:55 19:35 Podstawy rysunku technicznego L11BHP-NP/A dr Mirosław Matyjaszczyk mWMP//
18:00 19:30 Podstawy rysunku technicznego L11BHP-NP/B dr Mirosław Matyjaszczyk mWMN//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.