Plan zajęć

H209 A-10

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 16

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Wtorek
09:15 10:50 Metodyka szkoleń w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy W15BHP-SD dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ DN//
11:15 12:45 Metodyka szkoleń w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy L15BHP-SD/B dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ D//
13:15 14:45 Metodyka szkoleń w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy L15BHP-SD/A dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ D//
Środa
09:15 10:50 Zarządzanie personelem P31MiBM-SP/A dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ DN//
09:15 10:50 Zarządzanie personelem P31MiBM-SP/B dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ DP//
11:15 12:50 Rozwój zawodowy człowieka Ć21BHP-SP dr Aneta Klementowska DP//
13:15 14:50 Bezpieczeństwo transportu towarów niebezpiecznych W41IBezp-SP dr inż. Marek Rybakowski DN//
13:15 14:50 Bezpieczeństwo transportu towarów niebezpiecznych Ć41IBezp-SP dr inż. Marek Rybakowski DP//
15:00 16:35 Wybrane problemy technicznego bezpieczeństwa pracy L15BHP-SD/B dr inż. Marek Rybakowski DP//
15:00 16:35 Wybrane problemy technicznego bezpieczeństwa pracy W15BHP-SD dr inż. Marek Rybakowski DN//
16:40 18:05 Wybrane problemy technicznego bezpieczeństwa pracy L15BHP-SD/A dr inż. Marek Rybakowski DN//
Czwartek
08:45 10:15 Zarządzanie przedsiębiorstwem W31E-B-SP dr inż. Małgorzata Śliwa DP//
10:25 11:55 Zarządzanie przedsiębiorstwem W31E-B-SP dr inż. Małgorzata Śliwa DN//
10:25 11:55 Zarządzanie przedsiębiorstwem Ć31E-B-SP dr inż. Małgorzata Śliwa DP//
Sobota
09:10 10:50 Antropometria i ergonomia W11BHP-ND dr inż. Andrzej Lasota mWMN//
09:10 10:50 Bezpieczeństwo człowieka w systemach zautomatyzowanych W21BHP-ND dr inż. Paweł Bachman mWMP//
11:00 12:30 Fizyka techniczna W11BHP-NP dr Ryszard Matysiak mWM//
12:45 14:15 Podstawy marketingu P21ZiIP-NP/A dr inż. Małgorzata Śliwa mWMN//
14:25 16:05 Zadania i metody pracy służby bhp W11BHP-ND dr inż. Marek Rybakowski mWMP//
14:30 16:00 Metody i systemy zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem w środowisku pracy W11BHP-ND dr inż. Marek Rybakowski mWMN//
16:15 17:45 Metody i systemy zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem w środowisku pracy P11BHP-ND/A dr inż. Marek Rybakowski mWM//
18:00 19:30 Zadania i metody pracy służby bhp P11BHP-ND/A dr inż. Marek Rybakowski mWMN//
Niedziela
09:10 10:50 Podstawy metodologii badań naukowych P12ZiIP-ND/A dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ mWMP//
09:15 10:45 Podstawy metodologii badań naukowych P11ZiIP-ND/A dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ mWMN//
11:00 12:30 Podstawy metodologii badań naukowych P11ZiIP-ND/B dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ mWMN//
12:40 14:20 Zarządzanie personelem P31MiBM-NP/B dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ mWMP//
12:45 14:15 Zarządzanie personelem P31MiBM-NP/A dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ mWMN//
16:15 17:45 Podstawy technicznego bezpieczeństwa pracy L21BHP-NP/A dr inż. Marek Rybakowski mWM//
18:00 19:30 Podstawy technicznego bezpieczeństwa pracy L21BHP-NP/B dr inż. Marek Rybakowski mWMN//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.