Rezerwacje

117 A-8

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 28

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji