Rezerwacje

117 A-8

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 28

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Środa
10:00 12:00 Chemia organiczna - egzamin I rok Biologia E11B-SP dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ 26-06-2019; //
12:01 14:00 Chemia organiczna - egzamin I rok Biotechnologia E11BT-SP dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ 26-06-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.