Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę N

Nauczyciel Jedn. nadrzędna Jednostka
dr hab. Mariusz Naczk, prof. UZ Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
prof. dr hab. Taras Nahirnyy Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ Instytut Nauk Biologicznych Katedra Botaniki i Ekologii
dr Lidia Najder-Kozdrowska Instytut Fizyki Instytut Fizyki
mgr inż. Przemysław Najdychor Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
lek. med. Piotr Napierała Instytut Nauk Medycznych Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
dr Aneta Narolska Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr n. med. Maciej Naskręt Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr Maciej Niedziela Instytut Matematyki Pracownia Zastosowań Matematyki
lek. med. Iwona Niedźwiedź Instytut Nauk Medycznych Katedra Chirurgii i Chorób Naczyń
mgr Michał Nienadowski Instytut Muzyki Instytut Muzyki
mgr Jarosław Nieradka Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr Anna Niewiadomska Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Makroekonomii i Finansów
dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
dr Łukasz Nikel Instytut Psychologii Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej
dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
mgr Jadwiga Nikitiuk Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
dr hab. Bernadetta Nitschke-Szram, prof. UZ Instytut Nauk Prawnych Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ Instytut Historii Instytut Historii
mgr Alicja Nogajczyk Instytut Psychologii Instytut Psychologii
dr Gerda Nogal Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
mgr Mirosława Nosewicz Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
mgr Maciej Noskowicz Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr Ewa Nowacka-Chiari Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
prof. dr hab. Andrzej Nowak Instytut Matematyki Zakład Teorii Gier i Ekonomii Matematycznej
dr Arkadiusz Nowak Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii
dr n. med. Jan Nowak Instytut Nauk Medycznych Katedra Chirurgii i Onkologii
mgr inż. Jarosław Nowak Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
lek. med. Krzysztof Nowak Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Zakaźnych
dr hab. Łucja Nowak, prof. UZ Instytut Muzyki Instytut Muzyki
prof. dr hab. Marian Nowak Instytut Matematyki Zakład Analizy Matematycznej
dr n. med. Rafał Nowak Instytut Nauk Medycznych Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
mgr Sławomir Nowak Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr inż. Julia Nowak-Jary Instytut Nauk Biologicznych Katedra Biotechnologii
mgr Ewa Nowakowska Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Nowakowska Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Farmakologii i Toksykologii
dr Ewa Nowicka Instytut Pedagogiki Pracownia Pedagogicznych Oddziaływań Medialnych
mgr inż. Norbert Nowicki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
mgr inż. Norbert Nowicki Instytut Fizyki Instytut Fizyki
lek. med. Renata Nowik-Ibrahim Instytut Nauk Medycznych Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ Instytut Budownictwa Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
dr inż. Ireneusz Nowogoński Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr Dariusz Nowosad Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Szkolnej
mgr inż. Marta Nycz Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
dr Justyna Nyćkowiak Instytut Socjologii Instytut Socjologii