Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę N

Nauczyciel Jedn. nadrzędna Jednostka
dr hab. Mariusz Naczk, prof. UZ Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
mgr Beata Naglik Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Fizjoterapii
prof. dr hab. Taras Nahirnyy Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ Instytut Nauk Biologicznych Instytut Nauk Biologicznych
dr Lidia Najder-Kozdrowska Instytut Fizyki Instytut Fizyki
mgr inż. Przemysław Najdychor Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr n. med. Maciej Naskręt Instytut Nauk o Zdrowiu Pracownia Medycyny Ekstremalnej
dr Maciej Niedziela Instytut Matematyki Pracownia Zastosowań Matematyki
mgr Michał Nienadowski Instytut Muzyki Instytut Muzyki
mgr Jarosław Nieradka Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr Anna Niewiadomska Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Makroekonomii i Finansów
dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
mgr Jakub Niewiński Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
dr Łukasz Nikel Instytut Psychologii Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej
dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
mgr Jadwiga Nikitiuk Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
dr hab. Bernadetta Nitschke-Szram, prof. UZ Instytut Nauk Prawnych Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ Instytut Historii Instytut Historii
mgr Alicja Nogajczyk Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
dr Gerda Nogal Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
mgr Mirosława Nosewicz Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
mgr Maciej Noskowicz Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr Ewa Nowacka-Chiari Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
prof. dr hab. Andrzej Nowak Instytut Matematyki Zakład Teorii Gier i Ekonomii Matematycznej
dr Arkadiusz Nowak Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii
lek. Krzysztof Nowak Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Zakaźnych
dr hab. Łucja Nowak, prof. UZ Instytut Muzyki Instytut Muzyki
prof. dr hab. Marian Nowak Instytut Matematyki Zakład Analizy Matematycznej
dr n. med. Rafał Nowak Instytut Nauk Medycznych Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
dr inż. Julia Nowak-Jary Instytut Nauk Biologicznych Instytut Nauk Biologicznych
prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Farmakologii i Toksykologii
dr Ewa Nowicka Instytut Pedagogiki Zakład Mediów i Technologii Informacyjnych
lek. Renata Nowik-Ibrahim Instytut Nauk Medycznych Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
mgr Małgorzata Nowocień Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ Instytut Budownictwa Instytut Budownictwa
dr inż. Ireneusz Nowogoński Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr Dariusz Nowosad Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Szkolnej
prof. dr hab. n. med. Serhiy Nyankowskyy Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Zakaźnych
dr inż. Marta Nycz Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
dr Justyna Nyćkowiak Instytut Socjologii Instytut Socjologii