Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki

Nauczyciel Jednostka
dr inż. Mariusz Buciakowski Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
mgr inż. Mieczysław Chodunaj Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, prof. UZ Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
mgr inż. Tadeusz Gil Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
mgr inż. Wojciech Gosik Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr inż. Iwona Grobelna Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
mgr inż. Sylwia Hajdasz Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
mgr inż. Kamil Klimkowicz Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr inż. Piotr Leżyński Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
mgr inż. Robert Maniarski Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr inż. Sławomir Piontek Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
mgr inż. Michał Przybylski Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
prof. dr hab. inż. Robert Smoleński Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr hab. inż. Krzysztof Sozański, prof. UZ Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
mgr inż. Marcin Szott Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr inż. Szymon Wermiński Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr Beata Zięba Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki