Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej

Nauczyciel Jednostka
dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
prof. dr hab. inż. Romuald Będziński Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
prof. dr hab. inż. Adam Bydałek Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr Czesław Częstochowski Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr inż. Izabela Gabryelewicz Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr n. med. Rafał Kieszek Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr hab. inż. Tomasz Klekiel, prof. UZ Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr inż. Patryk Krupa Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
mgr inż. Jagoda Kurowiak Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr inż. Krzysztof Łasiński, prof. UZ Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr inż. Agnieszka Mackiewicz Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr inż. Marta Nycz Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr inż. Ewa Paradowska Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
inż. Kamila Pasik Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr inż. Monika Ratajczak Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr Grzegorz Słowik Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr hab. inż. Janusz Szajna, prof. UZ Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
mgr Waldemar Taborski Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
inż. specjalności i seminaria Vacat IB Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr inż. Maciej Wędrychowicz Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej