Plan zajęć

dr Grzegorz Słowik

Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej

G.Slowik@iimb.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Nieregularne
    Inżynieria rehabilitacji ruchowej 15IB-ND/A mWM
    Inżynieria rehabilitacji ruchowej 15IB-ND mWM
    Inżynieria rehabilitacji ruchowej 15IB-ND mWM
    Inżynieria rehabilitacji ruchowej 15IB-ND/B mWM
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
  Nr     Inżynieria rehabilitacji ruchowej 15IB-ND/A
  Nr     Inżynieria rehabilitacji ruchowej 15IB-ND/B
  Nr     Inżynieria rehabilitacji ruchowej 15IB-ND
  Nr     Inżynieria rehabilitacji ruchowej 15IB-ND