Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej

Nauczyciel Jednostka
dr inż. Katarzyna Arkusz Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
prof. dr hab. inż. Romuald Będziński Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
prof. dr hab. inż. Adam Bydałek Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr Czesław Częstochowski Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr inż. Izabela Gabryelewicz Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr hab. inż. Tomasz Klekiel, prof. UZ Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
lic. Sylwia Korczyńska Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr inż. Patryk Krupa Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
mgr inż. Jagoda Kurowiak Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr inż. Krzysztof Łasiński Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr inż. Agnieszka Mackiewicz Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr Mirosław Matyjaszczyk Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
mgr inż. Marta Nycz Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
mgr inż. Ewa Paradowska Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr inż. Monika Ratajczak Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr inż. Marek Rybakowski Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr Grzegorz Słowik Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr hab. inż. Janusz Szajna, prof. UZ Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
mgr Waldemar Taborski Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr hab. inż. Waldemar Uździcki, prof. UZ Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
inż. specjalności i seminaria Vacat IB Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr inż. Maciej Wędrychowicz Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej