Plan zajęć

dr inż. Anna Łobos

Katedra Controllingu
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

a.lobos@wez.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Wtorek
09:15 10:50 Ekonometria 21EK-SP; 22EK-SP 115 A-29 DN
11:00 12:35 Ekonometria i prognozowanie gospodarcze 11EK-SD; 12EK-SD 115 A-29 DN
Środa
11:00 12:25 Analiza danych w MŚP 11ZARZ-SD 122 A-29 DP
12:45 14:10 Podstawy ekonometrii 31LOG-SP; 32LOG-SP; 33LOG-SP 115 A-29 DP
14:30 15:15 Erasmus   2 A-0 2023-06-14
14:30 17:30 Erasmus   2 A-0 2023-04-12; 2023-04-26; 2023-05-17; 2023-05-31
Niedziela
09:15 10:55 Ekonometria i prognozowanie gospodarcze 11EK-ND; 12EK-ND 1 A-29 WEZ/N/Letni/P
11:00 12:40 Prognozowanie w logistyce 31LOG-NP; 32LOG-NP; 33LOG-NP 1 A-29 WEZ/N/Letni/P
12:45 14:25 Ekonometria 21EK-NP 122 A-29 WEZ/N/Letni/P
14:30 16:10 Analiza danych w MŚP 11ZARZ-ND 122 A-29 WEZ/N/Letni/P
Nieregularne
    Proseminarium 21EK-SP; 22EK-SP D
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-04-04 Wt 09:15 10:50 Ekonometria 21EK-SP; 22EK-SP 115 A-29
2023-04-04 Wt 11:00 12:35 Ekonometria i prognozowanie gospodarcze 11EK-SD; 12EK-SD 115 A-29
2023-04-12 Śr 11:00 12:25 Analiza danych w MŚP 11ZARZ-SD 122 A-29
2023-04-12 Śr 12:45 14:10 Podstawy ekonometrii 31LOG-SP; 32LOG-SP; 33LOG-SP 115 A-29
2023-04-12 Śr 14:30 17:30 Erasmus   2 A-0
2023-04-16 Ni 09:15 10:55 Ekonometria i prognozowanie gospodarcze 11EK-ND; 12EK-ND 1 A-29
2023-04-16 Ni 11:00 12:40 Prognozowanie w logistyce 31LOG-NP; 32LOG-NP; 33LOG-NP 1 A-29
2023-04-16 Ni 12:45 14:25 Ekonometria 21EK-NP 122 A-29
2023-04-16 Ni 14:30 16:10 Analiza danych w MŚP 11ZARZ-ND 122 A-29
2023-04-18 Wt 09:15 10:50 Ekonometria 21EK-SP; 22EK-SP 115 A-29
2023-04-18 Wt 11:00 12:35 Ekonometria i prognozowanie gospodarcze 11EK-SD; 12EK-SD 115 A-29
2023-04-26 Śr 11:00 12:25 Analiza danych w MŚP 11ZARZ-SD 122 A-29
2023-04-26 Śr 12:45 14:10 Podstawy ekonometrii 31LOG-SP; 32LOG-SP; 33LOG-SP 115 A-29
2023-04-26 Śr 14:30 17:30 Erasmus   2 A-0
2023-05-09 Wt 09:15 10:50 Ekonometria 21EK-SP; 22EK-SP 115 A-29
2023-05-09 Wt 11:00 12:35 Ekonometria i prognozowanie gospodarcze 11EK-SD; 12EK-SD 115 A-29
2023-05-14 Ni 09:15 10:55 Ekonometria i prognozowanie gospodarcze 11EK-ND; 12EK-ND 1 A-29
2023-05-14 Ni 11:00 12:40 Prognozowanie w logistyce 31LOG-NP; 32LOG-NP; 33LOG-NP 1 A-29
2023-05-14 Ni 12:45 14:25 Ekonometria 21EK-NP 122 A-29
2023-05-14 Ni 14:30 16:10 Analiza danych w MŚP 11ZARZ-ND 122 A-29
2023-05-17 Śr 11:00 12:25 Analiza danych w MŚP 11ZARZ-SD 122 A-29
2023-05-17 Śr 12:45 14:10 Podstawy ekonometrii 31LOG-SP; 32LOG-SP; 33LOG-SP 115 A-29
2023-05-17 Śr 14:30 17:30 Erasmus   2 A-0
2023-05-23 Wt 09:15 10:50 Ekonometria 21EK-SP; 22EK-SP 115 A-29
2023-05-23 Wt 11:00 12:35 Ekonometria i prognozowanie gospodarcze 11EK-SD; 12EK-SD 115 A-29
2023-05-31 Śr 11:00 12:25 Analiza danych w MŚP 11ZARZ-SD 122 A-29
2023-05-31 Śr 12:45 14:10 Podstawy ekonometrii 31LOG-SP; 32LOG-SP; 33LOG-SP 115 A-29
2023-05-31 Śr 14:30 17:30 Erasmus   2 A-0
2023-06-04 Ni 09:15 10:55 Ekonometria i prognozowanie gospodarcze 11EK-ND; 12EK-ND 1 A-29
2023-06-04 Ni 11:00 12:40 Prognozowanie w logistyce 31LOG-NP; 32LOG-NP; 33LOG-NP 1 A-29
2023-06-04 Ni 12:45 14:25 Ekonometria 21EK-NP 122 A-29
2023-06-04 Ni 14:30 16:10 Analiza danych w MŚP 11ZARZ-ND 122 A-29
2023-06-06 Wt 09:15 10:50 Ekonometria 21EK-SP; 22EK-SP 115 A-29
2023-06-06 Wt 11:00 12:35 Ekonometria i prognozowanie gospodarcze 11EK-SD; 12EK-SD 115 A-29
2023-06-14 Śr 11:00 12:25 Analiza danych w MŚP 11ZARZ-SD 122 A-29
2023-06-14 Śr 12:45 14:10 Podstawy ekonometrii 31LOG-SP; 32LOG-SP; 33LOG-SP 115 A-29
2023-06-14 Śr 14:30 15:15 Erasmus   2 A-0
  Nr     Proseminarium 21EK-SP; 22EK-SP