Plan zajęć

dr Dariusz Stankiewicz

Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

d.stankiewicz@wez.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć