Plan zajęć

dr Iwona Lubimow-Burzyńska

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

i.lubimow-burzynska@wez.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć