Plan zajęć

dr inż. Monika Michalska

Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

m.michalska@wez.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Środa
07:35 09:00 Społeczna odpowiedzialność biznesu 11ZARZ-SD 1 C-2 DN
09:15 10:40 Społeczna odpowiedzialność biznesu 11ZARZ-SD 1 C-2 DN
11:00 12:25 Gospodarka regionalna 21EK-SP; 22EK-SP 006 A-0 DN
12:45 14:10 Zarządzanie środowiskiem w służbach publicznych 21BN-SD 10 A-5 DN
14:30 15:55 Gospodarka regionalna 21EK-SP 10 A-5 DN
16:15 17:45 Seminarium dyplomowe 2 41LOG-SP; 42LOG-SP; 43LOG-SP 159 A-0 DN
Czwartek
07:35 09:00 Geografia społeczno-ekonomiczna 11BN-SD 105 A-2 DN
09:15 10:40 Geografia społeczno-ekonomiczna 11BN-SD 105 A-2 DN
11:00 12:25 Zarządzanie środowiskiem 11ZARZ-SP; 12ZARZ-SP 006 A-0 DN
12:45 14:10 Ekonomia środowiska 21EK-SD; 22EK-SD 019 C-2 DN
14:30 15:55 Gospodarka regionalna 22EK-SP 019 C-2 DN
16:15 17:45 Seminarium dyplomowe 2 41LOG-SP; 42LOG-SP; 43LOG-SP 159 A-0 DN
Sobota
07:30 09:10 Zarządzanie środowiskiem 11ZARZ-NP; 12ZARZ-NP 216 A-29 WEZ/N/ZimowyP
11:00 12:30 Seminarium dyplomowe 2 41LOG-NP; 42LOG-NP; 43LOG-NP 159 A-0 WEZ/N/Zimowy
12:45 14:25 Ekonomia środowiska 21EK-ND; 22EK-ND 216 A-29 WEZ/N/ZimowyP
14:30 16:10 Geografia społeczno-ekonomiczna 11BN-ND 118 A-29 WEZ/N/ZimowyP
16:15 17:55 Społeczna odpowiedzialność biznesu 11ZARZ-ND 202 A-29 WEZ/N/ZimowyP
18:00 19:40 Geografia społeczno-ekonomiczna 11BN-ND 118 A-29 WEZ/N/ZimowyP
18:05 19:25 Społeczna odpowiedzialność biznesu 11ZARZ-ND 216 A-29 WEZ/N/ZimowyN
19:35 20:55 Gospodarka regionalna 21EK-NP 216 A-29 WEZ/N/ZimowyN
19:45 21:25 Gospodarka regionalna 21EK-NP 122 A-29 WEZ/N/ZimowyP
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-10-04 Śr 07:35 09:00 Społeczna odpowiedzialność biznesu 11ZARZ-SD 1 C-2
2023-10-04 Śr 09:15 10:40 Społeczna odpowiedzialność biznesu 11ZARZ-SD 1 C-2
2023-10-04 Śr 11:00 12:25 Gospodarka regionalna 21EK-SP; 22EK-SP 006 A-0
2023-10-04 Śr 12:45 14:10 Zarządzanie środowiskiem w służbach publicznych 21BN-SD 10 A-5
2023-10-04 Śr 14:30 15:55 Gospodarka regionalna 21EK-SP 10 A-5
2023-10-04 Śr 16:15 17:45 Seminarium dyplomowe 2 41LOG-SP; 42LOG-SP; 43LOG-SP 159 A-0
2023-10-05 Cz 07:35 09:00 Geografia społeczno-ekonomiczna 11BN-SD 105 A-2
2023-10-05 Cz 09:15 10:40 Geografia społeczno-ekonomiczna 11BN-SD 105 A-2
2023-10-05 Cz 11:00 12:25 Zarządzanie środowiskiem 11ZARZ-SP; 12ZARZ-SP 006 A-0
2023-10-05 Cz 12:45 14:10 Ekonomia środowiska 21EK-SD; 22EK-SD 019 C-2
2023-10-05 Cz 14:30 15:55 Gospodarka regionalna 22EK-SP 019 C-2
2023-10-05 Cz 16:15 17:45 Seminarium dyplomowe 2 41LOG-SP; 42LOG-SP; 43LOG-SP 159 A-0
2023-10-07 So 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe 2 41LOG-NP; 42LOG-NP; 43LOG-NP 159 A-0
2023-10-07 So 18:05 19:25 Społeczna odpowiedzialność biznesu 11ZARZ-ND 216 A-29
2023-10-07 So 19:35 20:55 Gospodarka regionalna 21EK-NP 216 A-29
2023-10-18 Śr 07:35 09:00 Społeczna odpowiedzialność biznesu 11ZARZ-SD 1 C-2
2023-10-18 Śr 09:15 10:40 Społeczna odpowiedzialność biznesu 11ZARZ-SD 1 C-2
2023-10-18 Śr 11:00 12:25 Gospodarka regionalna 21EK-SP; 22EK-SP 006 A-0
2023-10-18 Śr 12:45 14:10 Zarządzanie środowiskiem w służbach publicznych 21BN-SD 10 A-5
2023-10-18 Śr 14:30 15:55 Gospodarka regionalna 21EK-SP 10 A-5
2023-10-18 Śr 16:15 17:45 Seminarium dyplomowe 2 41LOG-SP; 42LOG-SP; 43LOG-SP 159 A-0
2023-10-19 Cz 07:35 09:00 Geografia społeczno-ekonomiczna 11BN-SD 105 A-2
2023-10-19 Cz 09:15 10:40 Geografia społeczno-ekonomiczna 11BN-SD 105 A-2
2023-10-19 Cz 11:00 12:25 Zarządzanie środowiskiem 11ZARZ-SP; 12ZARZ-SP 006 A-0
2023-10-19 Cz 12:45 14:10 Ekonomia środowiska 21EK-SD; 22EK-SD 019 C-2
2023-10-19 Cz 14:30 15:55 Gospodarka regionalna 22EK-SP 019 C-2
2023-10-19 Cz 16:15 17:45 Seminarium dyplomowe 2 41LOG-SP; 42LOG-SP; 43LOG-SP 159 A-0
2023-10-21 So 07:30 09:10 Zarządzanie środowiskiem 11ZARZ-NP; 12ZARZ-NP 216 A-29
2023-10-21 So 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe 2 41LOG-NP; 42LOG-NP; 43LOG-NP 159 A-0
2023-10-21 So 12:45 14:25 Ekonomia środowiska 21EK-ND; 22EK-ND 216 A-29
2023-10-21 So 14:30 16:10 Geografia społeczno-ekonomiczna 11BN-ND 118 A-29
2023-10-21 So 16:15 17:55 Społeczna odpowiedzialność biznesu 11ZARZ-ND 202 A-29
2023-10-21 So 18:00 19:40 Geografia społeczno-ekonomiczna 11BN-ND 118 A-29
2023-10-21 So 19:45 21:25 Gospodarka regionalna 21EK-NP 122 A-29
2023-11-02 Cz 07:35 09:00 Geografia społeczno-ekonomiczna 11BN-SD 105 A-2
2023-11-02 Cz 09:15 10:40 Geografia społeczno-ekonomiczna 11BN-SD 105 A-2
2023-11-02 Cz 11:00 12:25 Zarządzanie środowiskiem 11ZARZ-SP; 12ZARZ-SP 006 A-0
2023-11-02 Cz 12:45 14:10 Ekonomia środowiska 21EK-SD; 22EK-SD 019 C-2
2023-11-02 Cz 14:30 15:55 Gospodarka regionalna 22EK-SP 019 C-2
2023-11-02 Cz 16:15 17:45 Seminarium dyplomowe 2 41LOG-SP; 42LOG-SP; 43LOG-SP 159 A-0
2023-11-04 So 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe 2 41LOG-NP; 42LOG-NP; 43LOG-NP 159 A-0
2023-11-04 So 18:05 19:25 Społeczna odpowiedzialność biznesu 11ZARZ-ND 216 A-29
2023-11-04 So 19:35 20:55 Gospodarka regionalna 21EK-NP 216 A-29
2023-11-15 Śr 07:35 09:00 Społeczna odpowiedzialność biznesu 11ZARZ-SD 1 C-2
2023-11-15 Śr 09:15 10:40 Społeczna odpowiedzialność biznesu 11ZARZ-SD 1 C-2
2023-11-15 Śr 11:00 12:25 Gospodarka regionalna 21EK-SP; 22EK-SP 006 A-0
2023-11-15 Śr 12:45 14:10 Zarządzanie środowiskiem w służbach publicznych 21BN-SD 10 A-5
2023-11-15 Śr 14:30 15:55 Gospodarka regionalna 21EK-SP 10 A-5
2023-11-15 Śr 16:15 17:45 Seminarium dyplomowe 2 41LOG-SP; 42LOG-SP; 43LOG-SP 159 A-0
2023-11-16 Cz 07:35 09:00 Geografia społeczno-ekonomiczna 11BN-SD 105 A-2
2023-11-16 Cz 09:15 10:40 Geografia społeczno-ekonomiczna 11BN-SD 105 A-2
2023-11-16 Cz 11:00 12:25 Zarządzanie środowiskiem 11ZARZ-SP; 12ZARZ-SP 006 A-0
2023-11-16 Cz 12:45 14:10 Ekonomia środowiska 21EK-SD; 22EK-SD 019 C-2
2023-11-16 Cz 14:30 15:55 Gospodarka regionalna 22EK-SP 019 C-2
2023-11-16 Cz 16:15 17:45 Seminarium dyplomowe 2 41LOG-SP; 42LOG-SP; 43LOG-SP 159 A-0
2023-11-18 So 07:30 09:10 Zarządzanie środowiskiem 11ZARZ-NP; 12ZARZ-NP 216 A-29
2023-11-18 So 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe 2 41LOG-NP; 42LOG-NP; 43LOG-NP 159 A-0
2023-11-18 So 12:45 14:25 Ekonomia środowiska 21EK-ND; 22EK-ND 216 A-29
2023-11-18 So 14:30 16:10 Geografia społeczno-ekonomiczna 11BN-ND 118 A-29
2023-11-18 So 16:15 17:55 Społeczna odpowiedzialność biznesu 11ZARZ-ND 202 A-29
2023-11-18 So 18:00 19:40 Geografia społeczno-ekonomiczna 11BN-ND 118 A-29
2023-11-18 So 19:45 21:25 Gospodarka regionalna 21EK-NP 122 A-29
2023-11-29 Śr 07:35 09:00 Społeczna odpowiedzialność biznesu 11ZARZ-SD 1 C-2
2023-11-29 Śr 09:15 10:40 Społeczna odpowiedzialność biznesu 11ZARZ-SD 1 C-2
2023-11-29 Śr 11:00 12:25 Gospodarka regionalna 21EK-SP; 22EK-SP 006 A-0
2023-11-29 Śr 12:45 14:10 Zarządzanie środowiskiem w służbach publicznych 21BN-SD 10 A-5
2023-11-29 Śr 14:30 15:55 Gospodarka regionalna 21EK-SP 10 A-5
2023-11-29 Śr 16:15 17:45 Seminarium dyplomowe 2 41LOG-SP; 42LOG-SP; 43LOG-SP 159 A-0
2023-11-30 Cz 07:35 09:00 Geografia społeczno-ekonomiczna 11BN-SD 105 A-2
2023-11-30 Cz 09:15 10:40 Geografia społeczno-ekonomiczna 11BN-SD 105 A-2
2023-11-30 Cz 11:00 12:25 Zarządzanie środowiskiem 11ZARZ-SP; 12ZARZ-SP 006 A-0
2023-11-30 Cz 12:45 14:10 Ekonomia środowiska 21EK-SD; 22EK-SD 019 C-2
2023-11-30 Cz 14:30 15:55 Gospodarka regionalna 22EK-SP 019 C-2
2023-11-30 Cz 16:15 17:45 Seminarium dyplomowe 2 41LOG-SP; 42LOG-SP; 43LOG-SP 159 A-0
2023-12-02 So 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe 2 41LOG-NP; 42LOG-NP; 43LOG-NP 159 A-0
2023-12-02 So 18:05 19:25 Społeczna odpowiedzialność biznesu 11ZARZ-ND 216 A-29
2023-12-02 So 19:35 20:55 Gospodarka regionalna 21EK-NP 216 A-29
2023-12-13 Śr 07:35 09:00 Społeczna odpowiedzialność biznesu 11ZARZ-SD 1 C-2
2023-12-13 Śr 09:15 10:40 Społeczna odpowiedzialność biznesu 11ZARZ-SD 1 C-2
2023-12-13 Śr 11:00 12:25 Gospodarka regionalna 21EK-SP; 22EK-SP 006 A-0
2023-12-13 Śr 12:45 14:10 Zarządzanie środowiskiem w służbach publicznych 21BN-SD 10 A-5
2023-12-13 Śr 14:30 15:55 Gospodarka regionalna 21EK-SP 10 A-5
2023-12-13 Śr 16:15 17:45 Seminarium dyplomowe 2 41LOG-SP; 42LOG-SP; 43LOG-SP 159 A-0
2023-12-14 Cz 07:35 09:00 Geografia społeczno-ekonomiczna 11BN-SD 105 A-2
2023-12-14 Cz 09:15 10:40 Geografia społeczno-ekonomiczna 11BN-SD 105 A-2
2023-12-14 Cz 11:00 12:25 Zarządzanie środowiskiem 11ZARZ-SP; 12ZARZ-SP 006 A-0
2023-12-14 Cz 12:45 14:10 Ekonomia środowiska 21EK-SD; 22EK-SD 019 C-2
2023-12-14 Cz 14:30 15:55 Gospodarka regionalna 22EK-SP 019 C-2
2023-12-14 Cz 16:15 17:45 Seminarium dyplomowe 2 41LOG-SP; 42LOG-SP; 43LOG-SP 159 A-0
2023-12-16 So 07:30 09:10 Zarządzanie środowiskiem 11ZARZ-NP; 12ZARZ-NP 216 A-29
2023-12-16 So 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe 2 41LOG-NP; 42LOG-NP; 43LOG-NP 159 A-0
2023-12-16 So 12:45 14:25 Ekonomia środowiska 21EK-ND; 22EK-ND 216 A-29
2023-12-16 So 14:30 16:10 Geografia społeczno-ekonomiczna 11BN-ND 118 A-29
2023-12-16 So 16:15 17:55 Społeczna odpowiedzialność biznesu 11ZARZ-ND 202 A-29
2023-12-16 So 18:00 19:40 Geografia społeczno-ekonomiczna 11BN-ND 118 A-29
2023-12-16 So 19:45 21:25 Gospodarka regionalna 21EK-NP 122 A-29
2024-01-10 Śr 07:35 09:00 Społeczna odpowiedzialność biznesu 11ZARZ-SD 1 C-2
2024-01-10 Śr 09:15 10:40 Społeczna odpowiedzialność biznesu 11ZARZ-SD 1 C-2
2024-01-10 Śr 11:00 12:25 Gospodarka regionalna 21EK-SP; 22EK-SP 006 A-0
2024-01-10 Śr 12:45 14:10 Zarządzanie środowiskiem w służbach publicznych 21BN-SD 10 A-5
2024-01-10 Śr 14:30 15:55 Gospodarka regionalna 21EK-SP 10 A-5
2024-01-10 Śr 16:15 17:45 Seminarium dyplomowe 2 41LOG-SP; 42LOG-SP; 43LOG-SP 159 A-0
2024-01-11 Cz 07:35 09:00 Geografia społeczno-ekonomiczna 11BN-SD 105 A-2
2024-01-11 Cz 09:15 10:40 Geografia społeczno-ekonomiczna 11BN-SD 105 A-2
2024-01-11 Cz 11:00 12:25 Zarządzanie środowiskiem 11ZARZ-SP; 12ZARZ-SP 006 A-0
2024-01-11 Cz 12:45 14:10 Ekonomia środowiska 21EK-SD; 22EK-SD 019 C-2
2024-01-11 Cz 14:30 15:55 Gospodarka regionalna 22EK-SP 019 C-2
2024-01-11 Cz 16:15 17:45 Seminarium dyplomowe 2 41LOG-SP; 42LOG-SP; 43LOG-SP 159 A-0
2024-01-13 So 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe 2 41LOG-NP; 42LOG-NP; 43LOG-NP 159 A-0
2024-01-13 So 18:05 19:25 Społeczna odpowiedzialność biznesu 11ZARZ-ND 216 A-29
2024-01-13 So 19:35 20:55 Gospodarka regionalna 21EK-NP 216 A-29
2024-01-20 So 07:30 09:10 Zarządzanie środowiskiem 11ZARZ-NP; 12ZARZ-NP 216 A-29
2024-01-20 So 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe 2 41LOG-NP; 42LOG-NP; 43LOG-NP 159 A-0
2024-01-20 So 12:45 14:25 Ekonomia środowiska 21EK-ND; 22EK-ND 216 A-29
2024-01-20 So 14:30 16:10 Geografia społeczno-ekonomiczna 11BN-ND 118 A-29
2024-01-20 So 16:15 17:55 Społeczna odpowiedzialność biznesu 11ZARZ-ND 202 A-29
2024-01-20 So 18:00 19:40 Geografia społeczno-ekonomiczna 11BN-ND 118 A-29
2024-01-20 So 19:45 21:25 Gospodarka regionalna 21EK-NP 122 A-29
2024-01-24 Śr 07:35 09:00 Społeczna odpowiedzialność biznesu 11ZARZ-SD 1 C-2
2024-01-24 Śr 09:15 10:40 Społeczna odpowiedzialność biznesu 11ZARZ-SD 1 C-2
2024-01-24 Śr 11:00 12:25 Gospodarka regionalna 21EK-SP; 22EK-SP 006 A-0
2024-01-24 Śr 12:45 14:10 Zarządzanie środowiskiem w służbach publicznych 21BN-SD 10 A-5
2024-01-24 Śr 14:30 15:55 Gospodarka regionalna 21EK-SP 10 A-5
2024-01-24 Śr 16:15 17:45 Seminarium dyplomowe 2 41LOG-SP; 42LOG-SP; 43LOG-SP 159 A-0
2024-01-25 Cz 07:35 09:00 Geografia społeczno-ekonomiczna 11BN-SD 105 A-2
2024-01-25 Cz 09:15 10:40 Geografia społeczno-ekonomiczna 11BN-SD 105 A-2
2024-01-25 Cz 11:00 12:25 Zarządzanie środowiskiem 11ZARZ-SP; 12ZARZ-SP 006 A-0
2024-01-25 Cz 12:45 14:10 Ekonomia środowiska 21EK-SD; 22EK-SD 019 C-2
2024-01-25 Cz 14:30 15:55 Gospodarka regionalna 22EK-SP 019 C-2
2024-01-25 Cz 16:15 17:45 Seminarium dyplomowe 2 41LOG-SP; 42LOG-SP; 43LOG-SP 159 A-0
2024-01-27 So 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe 2 41LOG-NP; 42LOG-NP; 43LOG-NP 159 A-0
2024-01-27 So 18:05 19:25 Społeczna odpowiedzialność biznesu 11ZARZ-ND 216 A-29
2024-01-27 So 19:35 20:55 Gospodarka regionalna 21EK-NP 216 A-29
2024-01-31 Śr 07:35 09:00 Społeczna odpowiedzialność biznesu 11ZARZ-SD 1 C-2
2024-01-31 Śr 09:15 10:40 Społeczna odpowiedzialność biznesu 11ZARZ-SD 1 C-2
2024-01-31 Śr 11:00 12:25 Gospodarka regionalna 21EK-SP; 22EK-SP 006 A-0
2024-01-31 Śr 12:45 14:10 Zarządzanie środowiskiem w służbach publicznych 21BN-SD 10 A-5
2024-01-31 Śr 14:30 15:55 Gospodarka regionalna 21EK-SP 10 A-5
2024-01-31 Śr 16:15 17:45 Seminarium dyplomowe 2 41LOG-SP; 42LOG-SP; 43LOG-SP 159 A-0