Plan zajęć

dr Monika Inków

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

m.inkow@wez.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć